2 min read

Prosjektleder/rådgiver Sirkulær Økonomi Sverige

Featured Image

 

I Loopfront får du brukt din fagkompetanse til å skape nye verdikjeder og prosesser for eiendomsaktører i privat og offentlig sektor. Du blir en del av et innovativt selskap som opplever sterkt vekst. Sammen med våre kunder setter vi høye sirkulære mål og trenger en engasjert miljørådgiver å lede prosjekter.

Om arbeidsgiver:

Vi utvikler digitalt infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar.

Loopfront ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. Over 35% av CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser kommer fra byggebransjen både i Norge og Europa. Samtidig erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. Ombruk gjennom Loopfront skal være enkelt og ikke minst lønnsomt. Vi har etablert en samhandlingsplattform som tar seg av ombruk fra A til Å .

Circle economy min

 

Arbeidsoppgaver

 • Å være i dialog og gi råd til statlige og private virksomheter om omstilling til sirkulær økonomi
 • Lede produktutviklingsprosjekter av Loopfronts digitale infrastruktur for sirkulær økonomi i byggebransjen i tett samarbeid med kunder
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Gjennomføre bruker- og utviklingsprosesser med statlige og private virksomheter som skal få nye digitale verktøy for sirkulære bygging-, drift og rivningsprosjekter
 • Prosjekteringsbistand på nye og eksisterende bygg og eiendommer gjennom levering av Loopfront
 • Spille en nøkkelrolle i videreutvikling av fagområdet og formidling av kunnskapen internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur og bygg, energi og miljø og industriell økologi
 • Erfaring fra prosjektledelse, og gjerne innen organisasjonsutvikling/tjenestedesign, endringsledelse, brukerprosesser og eiendomsutvikling
 • Gode formidlingsevner
 • Svensk som morsmål, god kjennskap til bygg- og eiendomsmarked i Sverige
 • Du kan kan være en arkitekt, bygg eller miljøingeniør, miljørådgiver.

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Kreativ og med motivasjon til å støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt og lede team.
 • Engasjert, fleksibel og positiv - dette er nybrottsarbeid!
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert
 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Sted Oslo (alternativt Trondheim, Sverige)
 • Gode muligheter for fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingsprosent: 100%
 • En del reising i Sverige må påregnes

Kontaktinformasjon

careers@loopfront.com