Sign up Login

Åsa Dahlström

Marketing Manager

Automatiske CO2-verdier ved registrering av produkter

Detaljerte rapporter krever detaljert kartlegging. Hvis du vil rapportere besparelser i CO2, må du registrere CO2-data. Så enkelt som det.

Ombruk over virksomhetsgrensene i Oslo kommune

I 2022 har Loopfront deltatt i et utviklingsprosjekt for å øke ombruk mellom Oslo kommunes ulike...

Welcome to Loopfront Arild Nilsen, and the assignment as CEO!

What is it about Loopfront and the job that attracts you?

We all feel the effect of climate change...