Sign up Login

Amalie Dybvik

NAML baner vei for gjenbruk av utendørs materialer

Interessen for sirkulærøkonomi og ombruk i bygg, anlegg og eiendomsbransjen har økt kraftig de siste årene. Byggebransjen er en av nøkkelsektorene der det finnes stort potensiale for bedre utnyttelse av materialressurser og redusere klimagassutslipp.