Sign up Login

Tobias Bjerkomp

Digitalisering og AI skal bidra til å nå klimamål i europeiske byer

De fleste storbyer i dag står overfor store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft. I det nylig introduserte og EU-finansierte prosjektet ‘AI4Cities’, har 6 ledende europeiske byer slått seg sammen for å finne nye løsninger på disse utfordringene, basert på kunstig intelligens.