Sign up Login

Tobias Bjerkomp

Vestre Viken redder både liv og planeten

Vestre Viken Helseforetak er ett av de største helseforetakene i Norge, og forvalter åtte klinikker på Østlandet, hvorav fire er regionale sykehus. I tillegg til å redde liv, satser de nå også på å redde planeten. Organisasjonen har spart over 5 millioner kroner med ombruk av møbler og IKT-utstyr i 2022.

I tillegg til sparte innkjøpskostnader kommer besparelser i form av reduserte utslipp og redusert avfallsmengde. Vestre Viken har hatt en møbelforvalter ansatt siden 2018, først i 50% stilling, og fra slutten av 2021 utvidet til 100%.

 

Digitalisering og AI skal bidra til å nå klimamål i europeiske byer

De fleste storbyer i dag står overfor store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft. I det...