Logg inn
2 min read

Ombruks-kartlegging: veien til en sirkulær byggebransje

Featured Image

Årlig i Norge produseres det nesten 2 millioner tonn avfall fra bygg, og i tillegg kastes ca 200 000 tonn møbler og interiør. Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen har et enormt behov for omstilling i møte med det grønne skiftet, for innen 2030 må disse tallene halveres. Dagens situasjon krever nytenkning og nye måter å samarbeide på. Vår sirkulære rådgiver Elin Hansen har klare tanker om hvordan "ombrukskartlegging" i Loopfront kan hjelpe bransjen inn i sirkulær økonomi.

 

Hvilke problemstillinger kan Loopfront løse i bransjen?

– Byggebransjen står i dag overfor store utfordringer knyttet til sirkulær økonomi og ombruk. I nybygg oppstår det overskuddsmaterialer fra kapp og feilbestilling, og man sitter igjen med overflødige materialer etter ombygging og renovering. Store mengder av ombruk materialer kastes mens det samtidig kjøpes nye materialer og ressurser for svimlende summer. Her er det tydelig potensiale for bedre utnyttelse av ressurser både for bransjen og for miljøet. 

Loopfront er en digital plattform som adresserer nettopp dette behovet. Vi har utviklet teknologi som tilrettelegger for rask og effektiv kartlegging av både bygningsdeler og interiør 

I plattformen blir bygningsdeler registrert og katalogiseres i henhold til bygningsdelstabellen, og møbler og inventar kan også kartlegges. Videre kan bilder lagres direkte via mobil og unike QR-koder kan knyttes til hvert enkelt objekt ved bruk av klistremerker. Vurdering av ombrukbarhet kan gjøres ved registrering, eller man kan legge til slik informasjon i etterkant – sammen med f.eks. FDV-dokumentasjon. Dette gjør det mulig å etablere full oversikt over alle tilgjengelige materialer bare i løpet av noen dager – istedenfor uker eller måneder.

 

Hvilke fordeler oppleves ved tidlig kartlegging i Loopfront? 

Bare det å få systematisk oversikt over egne ressurser kan for mange oppleves som en revolusjon. 

– Den aller enkleste sirkulære løsningen er intern ombruk i egen organisasjons økosystem, enten ved ombruk av materialer og inventar i et annet bygg eller ved redesign av materialer i samme bygg. Dessuten gjør tidlig kartlegging det mulig å sette mer treffsikre mål for prosjekter og anskaffelser, eller til og med endre planlagte anskaffelsesprosesser.

Plattformen gjør det også enklere å samarbeide med andre aktører. I plattformen kan man selv administrere intern brukertilgang til systemet, eller gi eksterne brukere tilgang til spesifikke lokasjoner. På den måten kan representanter for alt fra prosjekteringsgrupper og entreprenører til tjenesteleverandører og andre økosystemer gis tilgang til å se, reservere materialer, eller samhandle om løsninger.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver