Sign up Login
3 min read

Oslo stadsdel sparade cirka 3 miljoner genom återbruk vid kontorsflytt

Featured Image

300 anställda i stadsdel Søndre Nordstrand söder om Oslo har flyttat in på sitt nya kontor. Genom att återanvända möbler och inredning har de sparat nästan 3 miljoner SEK. Per Ivar Hammershaug, enhetschef i Oslo kommun, stadsdel Søndre Nordstrand berättar hur de genomförde flytten och tog tillvara på möbler och byggmaterial.

Vad var utgångspunkten för projektet?

Vi skulle flytta från fyra olika platser och kontor till ett gemensamt. Flytten berörde cirka 300 anställda och innebar inte bara ett flyttprojekt utan även flera andra projekt inom projektet.

Vilka mål har ni för cirkulär ekonomi?

Vi har inget uttalat mål för cirkulär ekonomi – inte som jag är känner till. Men vi försöker leva som vi lär. Det gör att återanvändning, miljö, klimat är väldigt viktigt – både för Oslo kommun, men också för stadsdelen.

Vi har ett antal klimat- och miljömål som vi mäter varje år. I samband med att vi skulle ha ett nytt kontor var det naturligt att se över vilken grad av återbruk som var möjlig att uppnå inom de ramarna som vi hade.

För oss har ekonomi och återbruk gått hand i hand. Tidigt i projektet låg fokus på miljöaspekter och fördelar inom återbruk. Men längs vägen har det blivit mer fokus på det ekonomiska, vilket gjorde att vi utmanades att tänka återanvändning i ännu större utsträckning än planerat.

IMG_8559-2

Stadsdel Søndre Nordstrand väljer att återanvända möbler i sitt nya kontor, så långt det är möjligt.

Vad var avgörande för att använda en digital plattform för projektet?

Det är som med allt annat – vi är beroende av att använda bra verktyg för att kunna arbeta effektivt. Tidigt i den här processen handlade det till stor del om kartläggning – vad har vi, och hur ska vi använda det? Istället för att gå runt med penna och papper eller att använda Excel, vilket inte var önskvärt – valde vi Loopfront. Excel kan användas till mycket, men att kartlägga möbler och interiör är inte programmets styrka.

Jag blev väldigt glad över att hitta ett verktyg som kunde hjälpa mig i den här fasen av projektet. Vi arbetar under tidspress så då måste vi jobba smart.

Vilka erfarenheter skulle du vilja dela med dig av till andra kommuner som vill bli mer cirkulära?

Den viktigaste lärdomen jag har tagit med mig är att vara så noggrann som möjligt under kartläggningen. Man kan ha principer, policys och riktlinjer, men när det kommer till kritan, så är det trots allt beskrivningen av varje möbel som är avgörande. I vårt fall, där vi har registrerat upp till 3 000 artiklar, minns man inte detaljer kring varje stol och skrivbord. Du behöver spara så mycket information som möjligt, och så detaljerat som möjligt, i kartläggningsskedet. På den punkten är vi självkritiska och vet att vi kunde ha gjort det bättre. När du går vidare i processen, med vad som kan återbrukas eller inte, slutar det med att du får gå tillbaka och dubbelkolla möbeln om du inte var tillräckligt noggrann. Lägg så mycket tid på detaljer som möjligt under kartläggningen - det kommer att spara mycket tid framöver.

 

Fakta

Søndre Nordstrand är en stadsdel i Oslo kommun med cirka 40 000 invånare. Stadsdelen ligger söder om Oslos stadskärna.

Läs mer om Oslo kommun >

Läs mer om Søndre Nordstrand >

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med kartläggning?

Kontakta oss så berättar vi mer och visar hur vårt verktyg underlättar ditt kartläggningsarbete.