Sign up Login
2 min read

Snygga möbler för en tredjedel av priset

Featured Image

I Europa slängs nästan tio miljoner ton möbler, varje år. De kastas trots att de är i gott skick, kan repareras, designas om eller återvinnas. Slit och släng har setts som det enkla och naturliga. Nu börjar fler och fler få upp ögonen för att avfallshantering och nyköp av möbler är både dyrt och skadligt för miljön. Möbler som till exempel kontorsstolar innehåller många komponenter av plast och metall, material som är svåra att energiåtervinna, och därmed går till deponi.

Återbruk är ett alternativ som är betydligt enklare och dessutom mer lönsamt, i tillägg till minskat avfall och CO2. Återanvändning av möbler och interiör skapar även nya arbetstillfällen inom reparation och redesign.

Glomma Industrier AS i Årnesär, Norge, har som affärsidé att designa om möbler i industriell skala. Hos dem blir gamla möbler nya till bara en tredjedel av priset. Bland annat gör de om gamla kontorsstolar och ger möblerna nytt liv. Stolarna består av mekaniska delar i stål och plast, vilka har lång hållbarhet. Genom att byta ut hjul och ta fram nya sittdynor, återanvänds 90 % av materialet, och anpassas till kundens önskemål om design och utseende. Glomma Industrier har ramavtal för omklädsel av möbler med flera stora företag, till exempel Telenor.

Enligt The Furniture Industry Research Association (FIRA) har en kontorsstol ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 72 kg CO2e. Om du sparar 90% av allt material, motsvarar det tillsammans med omdesign cirka 64 kg CO2e per kontorsstol.

En kommun med tusen anställda som vid en flytt återanvänder kontorsstolar kan därmed spara:

  • Motsvarande 64 ton CO2e
  • 10 000 kg avfall
  • 5 miljoner kronor genom att inte köpa nytt
  • 50 000 kronor i avfallsavgifter

Det finns över 500 000 kommunanställda i Norge, fördelat på 356 kommuner med ambitiösa mål för hållbar utveckling. Kommuner som i många fall har som mål att vara klimatneutrala år 2030. Genom att återanvända möbler och inventarier undviker de utsläpp och kommer närmare klimatmålet. Återbruk är en del av en cirkulär ekonomi som kräver lite resurser, men som har stor påverkan på klimatavtryck och ekonomi.

Den offentliga sektorn, med få undantag, har inga rutiner för att återanvända möbler. Återbruk av möbler är inte på agendan på högsta ledningsnivå i norska kommuner, det innebär att vi i många fall står inför “stängda dörrar”, berättar Robert Kalstad, VD, Glomma Industrier AS.

Hållbarhetsmålen är satta, nya processer och arbetsbeskrivningar måste tas fram. Är det inte dags att fler kommunanställda får chansen att bidra till den cirkulära ekonomin?

 

Fakta

Glomma Industrier är Norges ledande industriföretag inom hållbar möbelproduktion. Mer än 50% av produktionen är återbruk, reparation och service av kvalitetsmöbler. De har funnits på marknaden sedan 2009 och har två fabriker.

Läs mer om Glomma Industrier AS >

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med återbruk av möbler?

Kontakta oss så berättar vi mer och visar hur vårt verktyg stödjer dig i den cirkulära processen för möbler.