Sign up Login
2 min read

Ombruk over virksomhetsgrensene i Oslo kommune

Featured Image

I 2022 har Loopfront deltatt i et utviklingsprosjekt for å øke ombruk mellom Oslo kommunes ulike virksomheter. Prosjektet ble finansiert av SmartOslo med oppdrag om å muliggjøre en systematisk tilnærmingsmåte for klimavennlige innkjøp og ombruk av materialer, inklusivt møbler, innredning og andre materialer. 

Prosjektet har satt sammen en sluttrapport og de hovedsakelige lærdommene er:

  • Å skalere opp fra internt ombruk til utbytte mellom ulike organisasjoner krever mobilisering av både mennesker og materialer.
  • Det krever større innsats å skape etterspørsel etter ombrukbart materiale enn å få til et innkjøp.
  • Tydelige interne rutiner for utskiftning av materialer må på plass.
  • Tjenesteleverandører må integreres i det digitale kretsløpet (for eksempel lagring, reparasjon og redesign).

Mot slutten av prosjektperioden var det registrert ca. 16 500 materialer i kommunens kretsløp, fordelt på 56 lokasjoner og 11 virksomheter. 36 brukere hadde tilgang til Loopfront platformen, hvor 25 av  var ansatte i kommunen. Blant de registrerte materialene varierer datadekningen for klimafotavtrykk, vekt og innkjøpsverdi. Resultatet viste et totalt besparelsespotensiale på:

  • 498 tonn CO2 i klimafotavtrykk (19% av materialene hadde data).
  • 177 tonn avfall (35% av materialene hadde en registrert vekt).
  • 22,5 millioner kroner (16% registrert med innkjøpspris).

Last ned og les hele rapporten på Oslo kommunens nettside: Sluttrapport - Ombruk av materialressurser i Oslo kommune.pdf >

 

Bakgrunn

Oslo kommune har en strategi for redusert forbruk, Framtidens forbruk 2019-2030. Som en del av strategien gjennomførte kommunen to pilotprosjekter i 2021 og 2022. Ambisjonen var å øke ombruk innen kommunens egne virksomheter. Platformen som ble brukt var Loopfront. Målet var å kunne samle inn, sortere og analysere data om tilgjengelig ombrukbare materiale.