Sign up Login
2 min read

Inngår partnerskap for å øke ombruksgraden av møbler og inventar

Featured Image

RE:inventar og Loopfront har satt seg som mål å øke ombruksgraden av møbler og inventar for norske bedrifter – på sikt kan samarbeidet spre seg til flere markeder.

Vil gjøre det like enkelt å gjenbruke som å kjøpe nytt

RE:inventar har et sterkt fokus på gjenbruk, redesign, kvalitetssikring og dokumentasjon i form av miljørapporter. Formålet er å gi kundene miljøvennlige og kortreiste produkter til en riktig pris. En samling av salgs- og prosjektlederfunksjoner, service- og logistikktjenester i kombinasjon med teknologi, skal gi en god kundeopplevelse.

— Målet med partnerskapet er å tilby kunnskapen vi sitter på til Loopfront sine kunder, slik at de enklere kan reparere og redesigne møbler og inventar som har det behovet. For å lykkes er det viktig å skape et godt datagrunnlag; at det føres inn riktig data om produktene som kartlegges. Ved å ha kontroll på hva man eier, pr lokasjon og status på hvert enkelt objekt, vil vi kunne danne et godt bilde av mulighetsrommet som vil komme kundene til gode, sier Lars Erik Sikkeland, Partner & Daglig leder i RE:inventar

4-1
I 2020, kastet nordmenn over 200 flyttebiler med kontormøbler hver uke. Det ønsker Loopfront og RE:inventar å gjøre noe med.


Partnerskapet gir betydelig verdiøkning for kundene
Samarbeidet mellom RE:inventar og Loopfront vil gi betydelig verdiøkning for begge parter. RE:inventar får tilgang til Loopfront sin markedsplass og kundeliste, og vil med det bli del av et nettverk som allerede har behov for tjenestene deres. Loopfront vil på sin side kunne tilby kundene reparasjon og redesign som nye fordeler i verktøykassen.

— Det kastes over 140 tusen tonn møbler i Norge hvert år, sier Vladislav Kazanskiy, Head of Partnerships i Loopfront. Gjennom samarbeidet med RE:inventar kan vi forbedre den digitale oversikten for våre private og offentlige kunder, og på den måten vise at det lønner seg å kaste mindre og gjenbruke mer. Det betyr at kundene får mer verdi ut av det de allerede har investert i.

Loopfront er et digitalt materialhåndteringssytem, utviklet for å gjøre det enklere gjenbruke møbler, inventar og byggematerialer. I plattformen finner man løsninger som kartleggingsverktøy, materialoversikt og rapporterings-dahsboard. Målet er at kundene skal få mer ut av de de allerede eier, samtidig som de reduserer CO2-utslipp, avfall og kostnader.

— Vi har lenge sett at nettverk, deling og kompetanse skaper de nye grønne forretningsmodellene. Teknologien er kanskje den viktigste bidragsyteren til å øke graden av gjenbruk, redesign og kompetanseformidling. Alt vil kunne kvalitetssikres, som igjen gir grunnlag for nye garanti og sporbarhet, fortsetter Lars Erik Sikkeland.

Ifølge Michael A. Curtis, daglig leder i Loopfront, er dette samarbeidet et strategisk grep for å tilby kundene noe mer. Med kompetansen fra RE:inventar på laget vil det bli enda enklere å øke ombruksgraden av møbler.

For å nå klimamålene må vi øke kompetansen rundt bærekraftige valg og investeringer, endre holdninger, men også vaner. Ved å dele kunnskap og erfaringer med samarbeidspartnere og konkurrenter vil vi kunne oppnå nettopp dette. Loopfront og RE:inventar deler samme filosofi om at det ikke nytter å sitte på hver sin tue i bærekraftsarbeidet. Vi må jobbe sammen - og for dem som enda ikke har startet, det er ikke for sent!

 

Kontakt oss