Sign up Login

Filip Lunde

Marketing Manager

Loopfront og Celsia samarbeider for å forenkle rapportering innen EU taksonomien

Ved utgangen av året vil alle selskaper som skal rapportere om bærekraft i henhold til EUs taksonomi, merke at kravene øker betkraktlig. Dette har ført til en enorm etterspørsel og interesse for programvare som måler og forbedrer ulike former for bærekraftstiltak.

Inngår partnerskap for å øke ombruksgraden av møbler og inventar

RE:inventar og Loopfront har satt seg som mål å øke ombruksgraden av møbler og inventar for norske...

Loopfront og Fremtind utvikler pilot for brukte byggematerialer

Bygg- og anleggsbransjen er en av de minst digitaliserte næringene i verden. Som en konsekvens...

Loopfront valgt ut som én av Nordic Top 50 Impact Companies 22'

The One Initiative velger årlig ut 50 startups i Norden og Baltikum som blir invitert til en...

Øyeblikk fra Arendalsuka 2022

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er...