Sign up Login
2 min read

Loopfront og Fremtind utvikler pilot for brukte byggematerialer

Featured Image

Bygg- og anleggsbransjen er en av de minst digitaliserte næringene i verden. Som en konsekvens kastet den norske industrien alene over 2,1 millioner tonn materialavfall i søpla i 2020. Overraskende nok kan i overkant av 10% av det som blir kastes i konteinerne ombrukes direkte.

Denne høsten skal Loopfront og forsikringsselskapet Fremtind utvikle en pilot for å øke gjenbruken av brukte byggematerialer.

– Vi registrerer mange skader på bygg og eiendom som krever restaurering og gjenoppbygging. Som stor innkjøper av entreprenør- og håndverkstjenester, har vi gode muligheter til å øke gjenbruken av brukte byggematerialer, sier Benjamin Raugland i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Vi må endre dagens praksis hvor nesten alt av brukte byggematerialer havner i søppelcontaineren. I stedet for å kaste og kjøpe nytt, må vi gjenbruke mer. Da sparer vi både klimautslipp og penger, sier daglig leder i Loopfront, Michael Anthony Curtis.

Pandemi, krig og logistikkutfordringer fremskynder nødvendig omstilling

Fremtind får innmeldt nær 36 000 skadesaker på boliger og bygg hvert år. I snitt vil over 7000 av disse ende med at boliger må repareres eller bygges opp helt på ny. Materialkostnader står for nær 35 prosent av skadeoppgjøret på boliger og bygninger, og prisene på materialer øker.

– Samtidig har både pandemi, krig og utfordringer i skipstrafikken svekket tilgangen på materialer betydelig. Dette fremskynder en allerede nødvendig og ønsket omstilling. Entreprenørene og håndverkerne vi har avtale med kommer til å hilse dette velkommen, sier Raugland.

Vil skjerpe miljøkrav til tømrere og entreprenører

– For å endre på dagens situasjon, må vi etablere et økosystem med aktører som ønsker endring. Virksomheter med stor innkjøpsmakt, som Fremtind, er sentrale for å få dette til, sier Curtis.

I 2023 skal Fremtind reforhandle avtalene de har med sine 16 leverandører innenfor tømring, og entreprenør- og skadesanering.

– Vi skjerper miljøkravene og skal følge opp leverandørene enda tettere. Vi vil stille krav til gjenbruk av materialer, sier Raugland.

 

Les mer om saken: 

Shifter.no - Gründere går sammen med forsikringsselskap for å øke gjenbruk av byggevarer

AT.no - Starter samarbeid om gjenbruk av byggematerialer

NRK - Vil bekjempe svindyre byggematerialer ved å resirkulere skadde bygg