Sign up Login
3 min read

Slik bygges et marked for brukte byggematerialer

Featured Image

Potensialet for ny bruk av brukte materialer i byggenæringen er stort, og nylig startet kartleggingen av et tyvetalls bygninger i Oslo og Trondheim. I det 18-etasjer høye KPMG-bygget på Majorstua i Oslo er dører, skillevegger og andre byggematerialer nøye vurdert med tanke på ombruk.

Eirik og Trude kartlegger materialerEirik Rudi Wærner og Trude Ytterland Nygård i Multiconsult kartlegger materialer i KPMG-huset. Foto: Cato Mørk

- Bygge- og anleggsnæringen er en stor aktør både i Norge og i verden, og står for en stor andel av klimagassutslippene. Så det er et stort potensial i å få ned klimagassutslippene ved å få til mer ombruk i næringen, sier Trude Ytterland Nygård, rådgiver bygningsforvaltning i Multiconsult.

Bygg- og anleggsnæringen står for 25% av avfallsproduksjonen i Norge og rundt 16% av Norges klimagassutslipp. Gjenbruk og ombruk av byggematerialer er et av de viktigste tiltakene for å redusere avtrykket i næringen.

Marked for brukte byggematerialer

I Oslo og Trondheim er et titalls store eiendomsselskaper samlet for å kartlegge og skape et marked for treverk, glass, vinduer og alt annet av byggematerialer som kan brukes på nytt ved rehabilitering eller nybygg. Store aktører som Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo KF, Höegh Eiendom, Trondheim kommune, Statsbygg og Entra deltar.

- Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at vi får til en høyere andel av sirkulærøkonomi i denne næringen. Det er helt nødvendig for å få til en betydelig reduksjon av vår andel av klimagassutslippene, sier Kathrine Rønsen Vanem, direktør drift og marked i eiendomsselskapet Oslo Areal.

"Ved å delta i ombruksnettverket så finner vi forhåpentligvis ombruksmuligheter for mange av materialene" - Kathrine Rønsen Vanem, Oslo Areal

Første skritt er å se hva som kan ombrukes i hvert enkelt bygg. Oslo Areal-eide KPMG-bygget i Sørkedalsveien 6 i Oslo er et av de første byggene som kartlegges.

- Dette bygget skal rehabiliteres om noen år. Nå får vi muligheten til å få kartlagt hvilke materialer i bygget som egner seg for ombruk. Ved å delta i ombruksnettverket så finner vi forhåpentligvis ombruksmuligheter for mange av disse materialene, sier Kathrine Rønsen Vanem.
Om kort tid skal spesialister se over alle materialene i et tyvetalls bygg i Oslo og Trondheim.

- Det kan være innvendige dører, kontorskillevegger av glass, himlingsplater og radiatorer. Det er mange ulike materialer som kan vurderes å brukes på nytt, sier Trude Ytterland Nygård i Multiconsult.

KPMG_tablet_1200x700Materialer kartlegges i Loopfront. Foto: Cato Mørk

Innovativ digitalløsning

Et innovativt, digitalt verktøy benyttes for å kartlegge og skape et ombruksmarked mellom aktørene. Loopfront legger til rette for enklere ombruk og samhandling mellom alle som skal være med i den sirkulære verdikjeden som byggherre, interiørarkitekt, riveentrepenør eller andre involverte.

- Gevinsten man får gjennom Loopfront er at man får ned bygningsavfallet for hvert enkelt prosjekt, man får ned klimafotavtrykket, og i tillegg sparer man kostnader, sier Tobias Bjerkomp, rådgiver sirkulær økonomi i portalløsningen Loopfront.

Prosjektet med regionale ombruksnettverk pågår i første omgang frem til vår og sommer 2021.

 

 

Nysgjerrig på hva du kan gjøre i Loopfront-plattformen?

Bestill møte med rådgiver Kontakt oss