Sign up Login
4 min read

Slik kartlegger du brukte byggematerialer

Featured Image

Flere kommuner og organisasjoner i Skandinavia har sammen i løpet av dette året kartlagt over 30.000 materialer i Loopfront for ombruk, reparasjon og redesign. Dette er en trend som har kommet for å bli! Med økende interesse og initiativ for ombruk av byggematerialer på verdensbasis, jobber både offentlige og private aktører for at ombruk skal bli normen.

To regionale ombruksnettverk med et titalls eiendomsselskaper er nå under etablering i Oslo og Trondheim. Nettverkene skal gjøre det lettere for å bruke bygningsmaterialer på nytt ved rehabilitering eller riving av bygninger.

Multiconsult

Mange er likevel usikre på hva man kan ombruke av byggematerialer og ikke, med tanke på hva som er forsvarlig i henhold til regelverk. Sikkerhet er uhyre viktig når det kommer til rehabilitering og utskiftning av spesifikke deler av bygninger. Det samme gjelder om man for eksempel skal kjøpe en brukt bil. Vi er kjent med NAF-tester for brukte biler: Da er det fagfolk som bekrefter om bilen er i samsvar med EU-regelverket for kjøretøy.

På samme måte har vi i byggebransjen TEK 17-regelverket, derfor er det viktig å engasjere konsulenter med høy kompetanse innenfor materialer og materialombruk. Disse fagpersonene kan uttale seg om videre bruk i samsvar med regelverket. Slik som med bil, er det ikke garanti, men faglig vurdering vi kan stole på når vi setter oss i bruktbil og kjører 80 km i timen.

20201215_111107

Hva er det viktig å tenke på når man skal gjøre kartlegginger som dette?

For det første så må vi vurdere «hva er det som er ombrukbart, er det demonterbart, hva er det praktisk mulig å ta ut av et bygg». Og så må vi registrere relativt detaljert. Hvis en arkitekt skal kunne bruke dette, må de vite nøyaktig dimensjoner. Nå har vi målt opp glasskillevegger, kontorskillevegger og dører. Og det viser seg at det er mange forskjellige bredder og høyder. Alt dette er viktig fordi det er vanskelig å kutte og tilpasse det når det først er laget.

Hvordan går man fram for å vurdere et materiale? Hva bør man fokusere på?

Her går det an å ha flere tanker i hodet samtidig. Man kan fokusere ensidig på økonomi og TEK-krav, men man kan også vurdere klimagass-besparelser og reduksjon av miljøfotavtrykket generelt. Dette vil avhenge av forholdene og oppdragsgivers fokus.

Eksempel: I Longyearbyen, hvor avfall må fraktes 1000 km til fastlandet, og alle nye byggematerialer fraktes like langt tilbake, har transportøkonomi et større fokus enn andre steder. Eller dersom oppdragsgiver er spesielt opptatt av klima, kan synliggjøring av CO2-besparelser være viktigere enn om man sparer penger.

 

Multiconsult_Grenseveien_700x500

Hvordan kan man vurdere om for eksempel en dør oppfyller TEK-krav?

Generelt sett er det jo ikke krav til lyddemping i alle dører. Da kan man bruke en udokumentert dør der det ikke er krav til lyddemping, og man kan ombruke en 25 dB-dør. Så får man eventuelt kjøpe nye dører der det for eksempel er krav om 35 dB demping.

De fleste branndører har et serienummer, som gjør det mulig å finne dokumentasjon. Så spørs det om døra har slitasje eller skader som vil gjøre at den ikke egner seg. Da må man faktisk inn i detaljene i den harmoniserte standarden (eller TEK) for å se hva som står der.

Hvorfor bør man være så tidlig ute med kartleggingen?

Jo tidligere vi kartlegger, jo lenger vil det ligge tilgjengelig for andre prosjekter. Og desto større er sannsynligheten for at vi finner noen som kan bruke akkurat disse skilleveggene, for eksempel.

Vi er jo avhengig av at det er noen som har enten akkurat samme etasjehøyde, eller som kan tilpasse bygget sitt til denne etasjehøyden/disse skilleveggene. Mens hvis ingen av delene går, kan de ikke bruke det. Det er så mange forskjellige variabler. Himlingshøyde, farger og så videre. Så jo tidligere vi er ute, jo større er sannsynligheten for å finne en arvtaker. 

Multiconsult_Grenseveien_v2_700x500

Hvorfor velger dere å bruke Loopfront i stedet for eksempelvis Excel?

Multiconsult har inngått en samarbeidsavtale med Loopfront. Vi ser at som en databaseløsning så er dette absolutt det vi trenger. Offentlige organisasjoner, slik som en kommune, for eksempel, kan registrere alt for intern omsetning av materialer.

Også private byggherrer kan ha et internt marked for sine bygg, men de kan også velge å tilgjengeliggjøre materialene for andre. Da kan brukere gå inn og se. Så det er forskjellige målgrupper, og der er Loopfront bra, siden de gir full oversikt over produktene i det aktuelle markedet.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver