Sign up Login

Marina Skanche

Marketing Manager

100% ombruk og et veldig  fint resultat

Intervju med Hans Fløystad,  Agder fylkeskommune

Hans Fløystad er klima- og miljørådgiver i Bygg og Eiendomsavdelingen i Agder fylkeskommune, og jobber til daglig med miljøledelse i fylkeskommunen, og særlig klima, energi og ombruk i byggeprosjekter. Han er også ansvarlig for bruk av Loopfront i Agder og er prosjektleder for pilotprosjektet på ombruk.

Glemt passord i løpet av ferien?

Du er ikke alene. Et av de vanligste spørsmålene supportavdelinger får etter jul og sommerferie...

Slik får Universitetet i Bergen oversikt med ombruks-kartlegging

Med syv fakulteter, rundt 4.000 ansatte og over 18.000 studenter, fordelt på nesten 100 bygg, samt...

Forenklet prosess for dokumentasjon av brukte byggevarer

18. mai lanserte regjeringen en pressemelding om at det fra 1.juli 2022, skal bli enda enklere å...

Slik får Trondheim Kommune oversikt over ombrukbar bygningsmasse

Trondheim Eiendom har i løpet av det siste året satt i gang et omfattende ombruksprosjekt, der...

EC Dahls Eiendom: Reduserer CO2-utslipp, avfall og kostnader med ombruk

EC Dahls Eiendom Eiendom er det ledende eiendomsselskapet i Trondheim sentrum, og tilbyr lokaler...

Slik gjennomfører SWECO ombruks-kartlegging for Bergen Kommune

Ombrukskartlegging er en effektiv måte for å få oversikt over hvilke ressurser man har...