Sign up Login

Marina Skanche

Marketing Manager

Møbler til en tredjedel av prisen med Loopfront

Visste du at det årlig kastes rundt ti millioner tonn med møbler i Europa, til tross for at de er i...

KA13, ombruk i praksis

23. April ble World Green Building Council’s ThinkTank webinar om sirkulær-økonomi holdt som et...

DiBK: Regelverket er likt for nye og brukte byggevarer

I April intervjuet vi Matias Apelseth fra Kluge Advokatfirma om juridiske spørsmål rundt ombruk av...

How Loopfront secured 12 million NOK for their circular reuse platform

The funding of Loopfront will secure an acceleration of building material re-use, eliminating waste...

Alle har lov til å selge brukte byggevarer

Pilotprosjektet Kristian August Gate 13 (KA13) er et ambisiøst ombruksprosjekt hvor Entra...

70 % av byggeavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020

EUs avfallsdirektiv besluttet i 2008 en målsetting om at minst 70% av ikke-farlig byggavfall skal...

Det viktigste er å ikke rive, men ombruke eksisterende bygg

Eirik Rudi Wærner er en sentral nøkkelperson i bygge-bransjen når det kommer til sirkulær økonomi....