Logg inn

Marina Skanche

Marketing Manager

Ombruk i praksis

23. April ble World Green Building Council’s ThinkTank webinar om sirkulær-økonomi holdt som et...

Loopfront secures 12 million NOK for circular economy platform for the building and construction industry.

The funding of Loopfront will secure an acceleration of building material re-use, eliminating waste...

Alle har lov til å selge brukte byggevarer

Pilotprosjektet Kristian August Gate 13 (KA13) er et ambisiøst ombruksprosjekt hvor Entra...

70 % av byggeavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020

EUs avfallsdirektiv besluttet i 2008 en målsetting om at minst 70% av ikke-farlig byggavfall skal...

“Det viktigste er å ikke rive, men ombruke eksisterende bygg"

Eirik Rudi Wærner er en sentral nøkkelperson i bygge-bransjen når det kommer til sirkulær økonomi....