Logg inn

Marina Skanche

Marketing Manager

70 % av byggeavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020

EUs avfallsdirektiv besluttet i 2008 en målsetting om at minst 70% av ikke-farlig byggavfall...

“Det viktigste er å ikke rive, men ombruke eksisterende bygg"

Eirik Rudi Wærner er en sentral nøkkelperson i bygge-bransjen når det kommer til sirkulær...

Juridisk veiledning for ombruk

Sirkulær økonomi er på agendaen til alle i bygg og eiendomsbransjen. Likevel er andelen...