Logg inn

Marina Skanche

Marketing Manager

Forenklet prosess for dokumentasjon av brukte byggevarer

18. mai lanserte regjeringen en pressemelding om at det fra 1.juli 2022, skal bli enda enklere å selge brukte byggematerialer. Regelverket rundt kjøp og salg av byggematerialer har fram til nå vært likt for nye og brukte materialer, noe som har vært en barriere for at bygg- og eiendomsbransjen skal kunne bli sirkulær.

-For å nå Norges klima- og miljømål må vi gå fra å være «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille. Derfor forenkler vi nå regelverket for å gjøre det lettere å bruke byggevarer om igjen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 

Hvordan fungerer de nye forskriftene?

Det nye regelverket innebærer at det ikke lenger er selgeren av materialet som må fremlegge dokumentasjon (DOK). Nå kan den produseres i andre deler av verdikjeden der det er krav om at materialet er i samsvar med byggeteknisk forskrift (TEK17).

 

Foto: Screenshot fra regjeringens pressemelding 18.05.2022

 

Dersom materialet skal ombrukes på en måte som det ikke stilles spesifikke krav til, er det heller ikke nødvendig å fremlegge dokumentasjon på materialet for å selge eller kjøpe det. 

"For byggevarer uten vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i byggteknisk forskrift gjelder ikke § 10 tredje ledd og § 12. Produkter uten eller med meget liten betydning for byggverk er også unntatt fra noen av kravene i forskriften.  Eksempler på slike produkter kan være listverk m.m. For disse byggevarene gjelder ikke forskriften § 10 tredje ledd (krav om dokumentasjon i henhold til en teknisk spesifikasjon) og § 12 (vurdering og verifikasjon av byggevarens egenskaper). "

 

Foto: Screenshot fra Direktoratet For Byggkvalitet 01.07.2022


Dersom materialet skal brukes på en måte som krever dokumentasjon på sikkerhet, helse eller miljø, kan dette anskaffes av kjøperen av materialet, eller en videreformidler av materialet før det tas i bruk.

"Forskriftsendringen som vi nå vedtar, skal åpne opp for grønn vekst i markedet for brukte byggevarer. Jeg håper byggenæringen vil benytte seg av spillerommet vi nå gir dem til å vise at de er en fremtidsrettet næring, og at de er en del av løsningen når Norge skal nå klimamålene." Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

 

Slik jobber Trondheim Kommune med å få oversikt over ombrukbar bygningsmasse

Trondheim Eiendom har i løpet av det siste året satt i gang et omfattende ombruksprosjekt, der...

EC Dahls Eiendom: Reduserer CO2-utslipp, avfall og kostnader med ombruk

EC Dahls Eiendom Eiendom er det ledende eiendomsselskapet i Trondheim sentrum, og tilbyr lokaler...

Slik gjennomfører SWECO ombruks-kartlegging for Bergen Kommune

Ombrukskartlegging er en effektiv måte for å få oversikt over hvilke ressurser man allerede har...

Guide til miljø-sertifisering: hvilke bør dere velge?’