Sign up Login
6 min read

Praktisk ombruk i offentlig og privat eiendomsdrift

Featured Image

Hvordan lykkes offentlige og private organisasjoner med ombruk i eiendomsdrift ?
Stadig flere virksomheter satser sirkulært og går fra bruk-og-kast til bruk-om-igjen.
Hvilke grep gjør virksomheter for å oppnå lønnsom ombruk?

Tønsberg kommune og Mustad Eiendom har etablert egne prosesser for ombruk internt i sin virksomhet, blant annet ved hjelp av ombrukslager og arbeidstrening. Vi har intervjuet Kristine Molkersrød fra Tønsberg Kommune og Fredrik Haukland-Flom fra Mustad Eiendom om sirkulær eiendomsdrift.

Hør deres innlegg fra vårt webinar "Praktisk ombruk i eiendomsdrift" fra 7.desember. Få opptak fra webinaret her!

 

Kristine Molkersrød (Klimarådgiver, Tønsberg Kommune)
Fredrik Haukland-Flom (Eiendomssjef, utemiljø Mustad Eiendom)

 

Hva var utgangspunktet deres for å satse sirkulært?

Tønsberg Kommune: Kommunens anskaffelsesstrategi, vedtatt i 2021, sier blant annet at kommunen skal ha «fokus på miljø for å ivareta kommunens miljømål», «ha fokus på sirkulær økonomi» og at vi skal «etterstrebe anskaffelser innenfor gjenbruk og ombruk». Kommunens samfunnsdel, vedtatt i 2021, har et klimamål som sier at «I Tønsberg tar vi ansvar for våre ressurser, vår natur og det globale klimaet slik at framtidens generasjoner kan ha minst like god livskvalitet som oss».

Mustad Eiendom: Vi skal bygge Lilleakerbyen og tenker derfor på ombruk som en naturlig del av hele prosessen, både i store byggeprosjekter, gjennom små leietakertilpasninger eller i den daglige driften. Ambisjonene våre er høye og vi skal være et fyrtårn for sirkulære bygg og bærekraftig byutvikling.

lilleakerbyen2

Lilleakerbyen - https://mustadeiendom.no/

 

Hvordan gikk dere fram for å begynne med ombruk? 

Tønsberg Kommune:  Før Godtnok (kommunens prosjekt for ombruk av møbler) startet opp hadde de ansatte en Facebookside hvor brukte møbler o.a. ble annonsert. Flere gjenstander ble ombrukt på denne måten, men siden ble også brukt til annen informasjon. Vi så et behov for å starte med mer systematisk ombruk samtidig som det var en mulighet for at unge voksne i NAV som trenger arbeidstrening kunne få det.

Mustad Eiendom: Ombruk har vært langt fremme i tankene hos oss noen år nå, men det er først de seneste par årene at vi har begynt å sette dette ut i praksis. Vi startet et samarbeid med Lendager Group allerede i 2018/2019 og de kan man si har vært starten på dette for oss.

 

Fortell om prosessen deres i dag med sirkulær drift og lagervirksomhet!

Tønsberg Kommune: Godtnok har en prosjektleder, Gjermund, som leder unge voksne som trenger arbeidstrening og som jobber i prosjektet. Gjermund operer også verktøyet Loopfront og sammen med unge voksne fra NAV henter og leverer de møbler. Møblene blir mellomlagret på et lager som kommunen eier.

Mustad Eiendom: Hos oss bruker vi mye tid med å finne riktig form som fungerer for oss, hvor vi på sikt kan få med flere leietakere til å velge ombruk. Vi etterstreber alltid ombruk i byggeprosjekter, samt mindre prosjekter. Dette jobber vi hele tiden for å bli bedre på. Prosess i dag er at leietakere sender henvendelser til kundesenteret vårt som blir rutet til ombrukslageret, eller at byggeprosjekter tar kontakt for å finne ut hva de kan bruke i sine prosjekter. Vi selger også en del ting eksternt gjennom finn.no eller til folk som har hørt om oss.

OPT som jobber med driften av lageret gjennom en arbeidsleder som har to stykk på VTA , sørger for å frakte varer/materialer, pakker, organiserer og tar gode bilder på en backdrop, som legges ut på Loopfront. Vi jobber også mye med å finne riktige tall og data for det som legges inn.

Gjermund Aasen sjekker Loopfront for nye bestillinger/ Mats Fritzøe Larsen, Christian Bye og Elias Bjerkø henter og leverer brukte kontormøbler for Tønsberg Nrk.no

 

Har dere noen spesifikke tips til andre aktører innenfor deres sektor som de bør tenke på når det kommer til ombruk og sirkulær praksis?

For oss i Tønsberg kommune er erfaringen at det er viktig å ha lagerkapasitet, samt ha en dedikert person som kan lede prosjektet/ordningen.
- Kristine Molkersrød (Tønsberg Kommune)

 

Hopp ut i det og prøv dere frem. Universet for ombruksmaterialer og menneskene som jobber med dette er helt fantastisk. De som er tidlig ute nå, vil ha et fortrinn ved å ha lagt til seg masse erfaring og kompetanse på noe som blir utrolig viktig nå og i fremtiden.
- Fredrik Haukland-Flom (Mustad Eiendom)

webinar forsidebilde

Hør Kristine og Fredrik fortelle mer om hvordan deres virksomheter kombinerer miljømessig- og sosial bærekraft på webinaret  "Praktisk ombruk i eiendomsdrift".  Vår partner RE:inventar presenterer også sine spennende konsepter for praktisk ombruk av møbler og inventar, blant annet en suksesshistorie fra det prisbelønte prosjektet Kunstsilo i Kristiansand!