Sign up Login
3 min read

COWI og Loopfront vinner ombruks-konkurranse med Trondheim kommune

Featured Image

Sammen skal de bruke digitale ombruksverktøy for å gjøre terskelen lavere for ombruk i byggeprosjekter. Dette gjøres ved å forenkle dokumentasjonsprosesser for brukte byggevarer.

Ombrukskonkurransen, også kalt StartOff, er en innovasjonskonkurranse som har som formål å koble offentlige virksomheter og startups for å løse spesifikke behov.

– Konkurransen gir en unik mulighet for innovasjon og samarbeid mellom offentlige og private aktører. COWI og Loopfront leverte det beste løsningsforslaget som imøtekom behovene i konkurransen på en imponerende måte. Vi ser frem til å samarbeide med dem videre i en utviklingsfase og er sikre på at dette vil resultere i en innovativ og verdifull løsning for Trondheim kommune
- Suzanne Øverlie, seniorrådgiver i Trondheim kommune.

suzanne øverlie

Suzanne Øverlie, seniorrådgiver i Trondheim kommune. Foto: Privat

COWI og Loopfront skal utvikle et mobilt verktøy for utarbeidelse av dokumentasjon på brukte byggevarer slik at disse er klar til å prosjekteres inn i nye prosjekter. I første omgang vil den testes hos Trondheim kommune før løsningen åpnes for alle brukere.

Prosjekteringsleder i COWI, Petter Jacob Fredriksen, er svært fornøyd med det inngåtte samarbeidet med kommunen.

– Det var fantastisk kjekt å få en bekreftelse på arbeidet som var lagt ned i konkurransen og at vi har en god løsning med utfordringen på dokumentasjonsbehovet for brukte byggevarer. Vi er overbevist om at verktøyet vil hjelpe Trondheim kommune med mer og bedre ombruk i den kritiske tiden vi nå er inne i.
- Petter Jacob Fredriksen, Prosjekteringsleder i COWI

cowi

Hilde Rau Heien-Sunde, prosjekt- og markedssjef, og Petter Jacob Fredriksen, prosjekteringsleder i COWI. Foto: COWIEnormt potensiale

COWI skal stå for den byggtekniske og faglige delen, mens Loopfront håndterer utvikling og programmering. I løpet av 15 uker vil et ferdig minimumsprodukt være klart til testing hos Trondheim kommune.

– Ombruk er et utrolig viktig bidrag for reduksjon i forbruk av ressurser, hver dag går det store volum med byggevarer på deponi som kunne vært ombrukt. Ombrukspotensialet i byggebransjen er enormt, kravene skjerpes, insentivene bedres og COWI og Loopfront er sammen i front av utviklingen, fortsetter Fredriksen.

COWI og Trondheim kommune vil også samarbeide om miljø- og ombrukskartlegging i en separat rammeavtale signert tidligere i år. Trondheim kommune har som ambisjon om å være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til å følge etter.Verdifullt for kommunen

Et evalueringspanel, bestående av representanter fra Trondheim kommune og StartOff vurderte løsningsforslagene basert på kvalitet, kommersielt potensial og gjennomføringsevne. COWI og Loopfront utmerket seg med en høy score på alle kriterier, spesielt innen kvalitet og kommersielt potensial.

– Vi er begeistret for å samarbeide med COWI i denne innovative ombrukskonkurransen. Ved å forenkle dokumentasjonsprosesser for brukte byggevarer kan vi gi kundene våre mulighet til å oppnå kostnadsbesparelser, fremme bærekraftig praksis og akselerere prosjekter. Vi ser frem til å levere en verdifull løsning for Trondheim kommune og alle brukere, og vi er stolte over muligheten til å være en del av dette banebrytende samarbeidet.
- Håkon Groven, Chief Technology Officer i Loopfront


StartOff-konseptet er administrert av DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Oppstart for utvikling av løsningen er nå i gang, og resultatet av prosjektet vil presenteres i første kvartal 2024.

– COWI og Loopfront traff best på behovet til Trondheim kommune og har med det bevist sitt engasjement og ekspertise. Vi gratulerer dem med seieren og gleder oss til å følge prosessen videre i utviklingen av et minste brukbare produkt. StartOff er stolte av å fasilitere slike privat offentlige innovasjonssamarbeid.
- Fredrik Danker Monsen, Seniorrådgiver i StartOff.