Sign up Login
2 min read

Plattformen for sirkulær økonomi henter 55 millioner kroner

Featured Image

Loopfront sikret en såkorn-finansering på 55 millioner kroner som går over to runder, ledet av ProVenture, sammen med Wiski Capital og Aidiom. Midlene skal brukes til å forsterke Loopfront’s evne til å hjelpe kunder med ombruk av møbler, inventar og byggematerialer

Visjonen til Loopfront er å bli den ledende europeiske plattformen for sirkulær økonomi og ønsker å bidra betydelig til EUs sin nye Circular Economy Action Plan.

Allerede har 30 store, kommersielle eiendomsselskaper, utdanningsinstitusjoner, sentrale og lokale offentlige aktører i Norge aktive brukere av plattformen. Det går også for full maskin i Sverige og Tyskland.

Vi er imponert over det momentum Loopfront har fått til på så kort tid, og evnen selskapet har til å tiltrekke seg topptalenter. Selskapet leder an i et marked som utvikles i høyt tempo og hjelper bedrifter og organisasjoner til å redusere sine kostnader og klimafotavtrykk på en sømløs måte. Ressurseffektivitet og sirkulær økonomi er en av våre fokusområder, og vi er glade for å legge Loopfront til ProVenture sin portefølje - Tom Arnøy, Senior Partner i ProVenture.

 

Hvorfor Loopfront? – Fordeler for byggeiere og leietakere:

  • Byggeiere og leietakere bruker Loopfront for å enkelt kunne kartlegge inventar, innredning og materialer i eksisterende bygg og lokaler planlagt for rehabilitering eller riving, og hvor besparelser vises umiddelbart.
  • Logistikkprosesser inkludert demontering, lagring, transport og andre sirkulære aktiviteter, kan planlegges i samarbeid med tjenesteleverandører.
  • Materialer kan reserveres for internt ombruk eller selges.
  • Alle sirkulære aktiviteter kan følges i sanntid av genererte rapporter, som viser hvor mye avfall, klimagassutslipp og sirkulæritet som er i samsvar med EUs regelverk i tillegg til økonomiske besparelser.

Om Loopfront

Loopfront AS (www.loopfront.com/no/) leverer en sirkulær ombruksplattform, som muliggjør at bedrifter og offentlige aktører kan øke graden av gjenbruk av møbler, inventar og byggematerialer. Selskapet ble opprettet i 2018 og har kontorer i Norge, Sverige og Tyskland.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver