Logg inn

Martine Thomassen

Plattformen for sirkulær økonomi henter 55 millioner kroner

Loopfront – den digitale samhandlingsplattformen for sirkulær økonomi for private bedrifter og det offentlige - hentet 55 millioner kroner i en sen såkornrunde ledet av ProVenture. Midlene skal brukes til å forsterke Loopfront’s evne til å hjelpe kunder med ombruk av byggematerialer, innredning og inventar.

Ditt sirkulære abonnement  2022

Nå kommer miljøkravene fra EU og nasjonalt nivå løpende hvor sirkulær ressursforvaltning står i...

Slik påvirker EU taksonomien bygg- og eiendoms-industrien

EU taksonomien vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS avtalen med virkning fra 1. januar 2022....

Sirkulær tankegang i alle ledd

Når du skal velge gulvblegg, gå for det som er optimalisert for sirkularitet.

Gjenbruk i bygg- og anleggs-bransjen: hva må til?

Norge skal etter klimaloven kutte klimagassutslipp med 40 % fra 1990-nivå innen 2030 og 80-95 %...