Logg inn

Martine Thomassen

Den norske taksonomien: Hva du må vite

Bærekraft står nå sentralt i internasjonal politikk. Det er ikke lenger et spørsmål om hvorfor men hvordan man skal ta grep. Mange rammeverk er nå introdusert for å bidra til det grønne skiftet - EUs taksonomi, EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål for å nevne noen. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet et eget rammeverk som skal gjøre det lettere å møte disse bærekraftsmål for norske kommuner og bedrifter.

Bydel Søndre Nordstrand har spart ca. 3 mill på ombruk

Bydel Søndre Nordstrand har flyttet 300 ansatte inn i deres nye bydelshus og har spart nærmere 3...

Plattformen for sirkulær økonomi henter 55 millioner kroner

Loopfront – den digitale samhandlingsplattformen for sirkulær økonomi for private bedrifter og det...

Ditt sirkulære abonnement  2022

Nå kommer miljøkravene fra EU og nasjonalt nivå løpende hvor sirkulær ressursforvaltning står i...

Slik påvirker EU taksonomien bygg- og eiendoms-industrien

EU taksonomien vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS avtalen med virkning fra 1. januar 2022. Da...