Sign up Login
5 min read

Tarkett: Sirkulær tankegang i alle ledd

Featured Image

Når du skal velge gulvblegg, gå for det som er optimalisert for sirkularitet. Tarkett er en av verdens ledende og innovative produsenter av bærekraftige gulv- og veggmaterialer. I 2020 ble det i Norden samlet inn 660 tonn gulvkapp som deretter blir sendt til deres gjenvinningsanlegg i Sverige.

Noen av Tarketts gulv består av så mye som 85% gjenvunnet materiale. Likevel, er kanskje det mest imponerende aspektet av deres drift den innovative tankegangen rundt gjenbruk. De tenker langt utenfor boksen og samarbeider på kryss av industrier. Fyllstoffet i baksiden av deres teppefliser er restkalk fra de lokale vannverkene i Nederland.

Tekstilgulvene deres lages blant annet av gjenvinnede fiskegarn og annet restmateriale i polyamid. Med deres produksjonspartner brukes gamle bilruter til å utvinne PVB, som er en viktig  bestanddel i Tarketts gulv, iD Revolution.

Vi har tatt en prat med Tarkett for å høre hvordan de har kommet dit de er i dag, og hva som skal til for å bli ledende innen sirkulær økonomi innenfor gulvbransjen. 

 

IN_SE_Wetroom-Aquarelle-launchFarger og design i Aquarelle-serien for våtrom. Foto: Tarkett

 

I 1996 startet dere Nordens første anlegg for gjenvinning av avfall fra vinylgulv. Dere er fremdeles en ledende bedrift innenfor miljøvennlige gulv; hvordan kom dere hit, og hva var noen av utfordringene ved å være først? 

– Veien hit har vært mye testing og læring. I dag starter prosessen for gjenvinning allerede når produktet designes. Produktet utvikles og designes for å være optimert for resirkulering. Vi bruker mye ressurser på å finne ut hva slags innhold og råvarer vi skal bruke, og at man i størst mulig grad kan resirkulere materialene den dagen gulvet rives ut. 

Utfordringer ved å være først var hovedsakelig å få et system på ting. Vi måtte finne ut av alt selv og tenke innovativt for å være så miljøvennlige som mulig i alle ledd. Hvordan skal materialene hentes inn - skal man bruke containere, poser eller andre løsninger? I tillegg må måtte vi finne ut av hvilke maskiner og systemer vi trengte internt. 

I dag har vi prosesser hvor materialene granuleres i små biter og før de går inn i produksjon igjen. 

Vi har fremdeles ikke 100% automatisk sortering, så mye er enda gjort manuelt der. Vi jobber alltid mot å forbedre og effektivisere vår virksomhet for å spare ressurser, så målet er jo automatisering i enda større grad. 

 

Hva ønsker dere å oppnå innenfor sirkulær økonomi, hva er drømme-scenarioet?

– Vårt mål er at alle gulv som rives ut kan gå tilbake i produksjon og at ingenting ender i forbrenning eller deponi. Målet er altså å bli 100 prosent sirkulære der. 

Vår største utfordring nå er innhenting på forskjellige materialer som kapp og svinn. Vi jobber mot å komme tidligere inn i prosjekter som skal rive gulv. Frem til nå har vi dessverre ofte kommet så sent inn i prosjekter at gulv er allerede sendt til forbrenning og deponi. 

En digital plattform som Loopfront vil gjøre det enklere for bedrifter å planlegge prosjekter og dermed få inn oss på banen tidligere.

Dermed kan vi både sikre riktig prossess i forbindelse med å rive ut gulvene, prosessering av materiale og implementering av nye, bærekraftige gulv som lett kan gjenvinnes i neste omgang. 

 

PI_EMEA_RESTART_SUSTAINABILITY_002Biter av gulv klar til resirkulering. Foto: Tarkett 

 

Hva er klimabesparelsene ved å resirkulere gulvbelegg fra for eksempel en skole eller et kontorbygg på 10 000 kvadratmeter? 

– Vi gikk sammen med IKEA i et et verdensunikt sirkulært prosjekt da gulvene i det store IKEA-varehuset nær Stockholm skulle skiftes ut. Vi fikk da gjenbrukt 10 000 kvadratmeter gamle vinylgulv. 

Dette samarbeidet sparte kloden for utslipp av nærmere 100 tonn karbondioksid.

Forskjellige gulv gir forskjellige klimabesparelser, så vi har kalkulert hva de forskjellige gulvene våre sparer per kvadratmeter. Et par eksempler er:

  • Homogenvinyl sparer ca 9.8 tonn CO2 per kvadratmeter (98 tonn CO2 for 10 000 kvm). 
  • Linoleumsgulv sparer ca 5.4 CO2 per  kvadratmeter (54 tonn CO2 for 10 000 kvm). 

Disse beregningene inkluderer gjenvinning fra de gamle gulvene, utslipp som ikke blir noe av fra forbrenning, og i tillegg hva man sparer på å ikke ta ut jomfruelige ressurser. Slike sirkulære aktivitetene kan registreres i Loopfront og bli med på den totale miljørapporten for alle type prosjekter.

 

Jobber dere med ombruk av gulvbelegg?

– Det er vanskelig med ombruk av gulv. Utfordringen, og hovedgrunnen, til dette er at majoriteten av materialer faktisk limes fast, noe som gjør ombruk vanskelig. Noe klikkviinyl, parkett og teppefliser kan ombrukes. Sistnevnte limes ikke fast, men har bare klister. Man da kan løfte opp, transportere og så remontere de brukte teppeflisene på ny lokasjon. Det forusetter da at underlaget er fast, så det ikke følger med f.eks sparkelrester. 

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver