Sign up Login
4 min read

Tarkett tänker cirkulärt i alla led

Featured Image

Tarkett är en av världens ledande och mest innovativa tillverkare av hållbara golv- och väggmaterial. År 2020 samlades 660 ton golvbeläggning in i Norden som sedan skickas till deras återvinningsanläggning i Ronneby.

 

Återanvändning mellan branscher

 

Vissa av Tarketts golv består av så mycket som 85 % återvunnet material. Ändå är kanske den mest imponerande aspekten av deras verksamhet det innovativa tankesättet kring återvinning. De tänker långt utanför boxen och samarbetar över branscher. Fyllnadsmedlet på baksidan av deras mattplattor är restkalk från det lokala vattenverket i Nederländerna. Deras textilgolv kommer från återvinning av gamla fiskenät och annat restmaterial i polyamid. Tillsammans med sinindustripartner utvinner de polyvinyl butyral (PVB) från laminerat säkerhetsglas som finns i vindrutan på gamla bilar och i byggnader. PVB är en viktig komponent i Tarketts golv “iD Revolution”. 

Vi har pratat med Tarkett för att höra hur de kommit dit de är idag, och vad som krävs för att bli ledande inom cirkulär ekonomi.

 

I 1996 startade ni Nordens första anläggning för återvinning av avfall från vinylgolv. Ni är fortsatt ett ledande företag inom miljövänliga golv; Hur har ni kommit hit? Vilka var utmaningarna med att vara först?

 

Vägen hit har innehållit mycket testande och lärande. Idag startar återvinningsprocessen redan när produkten designas. Produkten är utvecklad och har en design för att vara optimerad för återvinning. Vi lägger ner mycket tid på att ta reda på vilka råvaror vi ska använda och vad produkten ska innehålla, samt att säkerställa att materialen kan återvinnas i så så stor utsträckning som möjligt den dagen golvet rivs ut.

 

Utmaningarna med att vara först är främst att skapa hela systemstrukturen kring insamling, maskiner och styrning. Vi fick ta reda på allt själva och tänka innovativt för att vara så miljövänliga som möjligt på alla nivåer. Hur ska materialet samlas in - ska behållare, påsar eller andra lösningar användas? Dessutom fick vi ta reda på vilka maskiner och system vi behövde internt.

 

I dag har vi processer där materialen granuleras i småbitar innan de går tillbaka till produktion.

 

Vi har fortfarande inte 100% automatisk sortering, mycket görs fortfarande manuellt. Vi arbetar hela tiden med att förbättra och effektivisera vår verksamhet för att spara resurser. Målet är automatisering i ännu högre grad.

 

Vad vill ni uppnå inom cirkulär ekonomi - vad är drömscenariot?

 

Vårt mål är att alla golv som rivs kan gå tillbaka i produktion igen och att inget ska skickas till förbränning eller deponi. Målet är att bli 100 procent cirkulära.

 

Vår största utmaning är att säkerställa tillgång till olika material som klipp av plastmattor och golvrester. Vi arbetar med  att komma in i projekt så tidigt som möjligt. Hittills har vi tyvärr ofta kommit in i projekt så sent att golven redan har skickats till förbränning eller deponi.

 

En digital plattform som Loopfront gör det lättare för företag att planera projekt.

 

Det gör att vi tidigt kan få information om ett material som vi är i behov av, säkerställa både rätt process i samband med att golven ska rivas ut, bearbetning av materialet och implementering av nya hållbara golv som enkelt kan återvinnas i nästa omgång.

 

PI_EMEA_RESTART_SUSTAINABILITY_002

 

Hur stor är klimatbesparingen med att återvinna golvbeläggningar från till exempel en skola eller en kontorsbyggnad på 10 000 kvadratmeter? 

 

Vi gick ihop med IKEA i ett världsunikt cirkulärt projekt när golven i ett IKEA-varuhus nära Stockholm skulle bytas ut. Vi återanvände 10 000 kvadratmeter gamla vinylgolv.

 

Samarbetet minskade utsläppen med ca 100 ton koldioxid.

 

Olika golv ger olika klimatbesparingar. Vi har räknat ut vad våra olika golv sparar per kvadratmeter. Några exempel är:

  • Homogen vinyl sparar cirka 9,8 ton CO2 per kvadratmeter (98 ton CO2 per 10 000 kvadratmeter).
  • Linoleumgolv sparar cirka 5,4 ton CO2 per kvadratmeter (54 ton CO2 för 10 000 kvm).

Kalkylen bygger på beräknad besparing i relation till om icke återvunnet material nyttjas dvs jungfruliga resurser. När du registrerar ett material som du kommer att återanvända, dvs cirkulera, i Loopfronts plattform får du ett mått på den CO2 du sparar. Dessa data kan sedan aggregeras och ingå i den övergripande miljöredovisningen för ett projekt eller en hel verksamhet.

 

Jobbar ni även med att återanvända golvbeläggningar?

 

Det är svårt att återanvända golv. Utmaningen är att majoriteten av materialen är limmade, vilket försvårar återanvändning. Vissa klickgolv av vinyl-, parkett- och mattplattor kan återanvändas. De är inte limmade på golvet utan endast ihoplimmade med varandra. De kan lyftas upp, transporteras och sättas ihop på en ny plats. Detta förutsätter att underlaget är fast, så att till exempel spackelrester inte kommer med.Vill ditt företag komma igång med cirkulär ekonomi? Kontakta oss idag.