Logga in

Blogg om cirkulär ekonomi och återanvändning

Vi delar våra insikter. Följ vår blogg om återanvändning och cirkulär ekonomi för tips och råd.

Så får Universitetet i Bergen översikt genom återbrukskartläggning

Med sju fakulteter, runt 4 000 anställda och över 18 000 studenter, fördelade på nästan 100 byggnader finns det mycket att hålla reda på vid Universitetet i Bergen (UiB). Att då dessutom satsa på återanvändning förutsätter bra processer och verktyg. 

Jan-Terje Nygaard, driftchef, Anette Spord, gruppledare interiör och Pia Brun som tillträtt den nyinrättade tjänsten återbrukskoordinator berättar om hur de börjat kartlägga möbler, teknisk utrustning och andra saker.

Låt giftermålet mellan Närings- och miljödepartement ge kraft åt att gå från linjärt till cirkulärt!

När Ulf Kristersson läste upp sin regeringsförklaring i Riksdagen meddelade han att den...

Att gå från att arbeta linjärt till cirkulärt kan vara verktyg för att minimera risk

En omvärld i ständig förändring är något alla företag i allt större grad är medvetna om - men att...

EC Dahls Eiendom: Minskar CO2-utsläpp, avfall och kostnader genom återbruk

EC Dahls Eiendom är det ledande fastighetsbolaget i centrala Trondheim, och erbjuder lokaler för...

Kommun sparar miljoner på återbruk

2019 startade Asker kommun ett ambitiöst återbruksprojekt i samarbete med Loopfront. Projektet är...

Tekniska Högskolan kartlade flera tusen möbler och material för återbruk

2012 publicerade universitetstidningen en artikel där både studenter och ledning uppmärksammades på...