Sign up Login
6 min read

Loopfronts kunder hanterar material av ett sammanslaget värde på runt 160 miljoner kronor i plattformen

Featured Image

För vissa, inklusive mig själv, tog 2022 slut väldigt fort, så snabbt att jag inte ens hann sammanställa och dela med mig av vad som hänt i vårt cirkulära ekosystem på Loopfront. 2022 var ett år med ansträngda leveranskedjor, inflation och höjda materialpriser. Något som kommer att leda till att nya verksamhetsmodeller som inkluderar återanvändning blir allt vanligare under 2023 och framåt. 2022 var också ett år då vi blev klara med stora delar av vår tekniska grundplattform för kartläggning och hantering av produkter.

Vi ser att våra kunder som vill säkerställa högre grad av återbruk, som bonus även blir bättre på att hantera sina saker. Bland annat så:

  • får de överblick över vad de har.
  • ser de var sakerna finns.
  • upptäcker de vad som saknas.
  • administrerar och använder de sina förvaringsutrymmen mer effektivt.
  • ser de hur sakerna flyttar runt.

Men vi är inte nöjda, vi vill hjälpa våra kunder att nå ännu längre. 2023 siktar vi på att leverera digitala insikter som hjälper våra kunder minska kostnader och bli mer medvetna om sambandet mellan återbruk och reducerat avfall.

Loopfront har tagit fram några insikter om cirkularitet och processer som jag vill dela med mig av. I dag handlar det om att skapa besparingar och öka effektiviteten.

Håll till godo, här kommer lite aggregerad data från Loopfront.

- 1 -

Fler än 50 fastighetsägare har, med hjälp av Loopfront, skapat ett slutet återbrukssystem och implementerat cirkularitet i sin verksamhet. De delar även data, skapar synlighet och samarbetsytor med leverantörer.

Med ännu bättre teknik kan vi skapa mer tillgänglig data, vilket blir vårt budskap för 2023. 

 

- 2 -

Material beställs och levereras dagligen. Vi kan se vilka produkter som återanvänds och att vissa kunder gör så stora besparingar som 800 kg minskat avfall per dag, cirka 1 000 000 SEK i besparingar per månad. Och det bara inom sitt egna slutna system.

Vi kan hjälpa våra kunder att gräva ännu djupare och leverera än mer detaljerad statistik.

 

- 3 -

Våra kunder administrerar material i Loopfront av ett sammanlagt värde på cirka 160 miljoner kronor. Med information om värdet av sina produkter ser vi att en effektivare hantering av material och lager kommer i fokus.

Organisationer kommer sannolikt inte låta det värdet gå till spillo.

 

 

- 4 -

Återanvändningsfrekvensen i vissa slutna kundsystem överstiger 80 %, genomsnittet för alla system ligger på 25 %*. 

Vi ser att en effektiv och fungerande utbuds- och efterfrågansprocess kräver ett visst utbud i förhand. Många organisationer som vill arbeta mer hållbart bygger upp en produktbank för att stödja övergången till cirkularitet.

*Under 2022 såg vi en trend i att kunder kartlägger stora volymer av material innan de gör produkterna tillgängliga för återanvändning.

 

- 5 -

Totalt har våra kunders besparingar från återbruk överstigit 40 miljoner kronor. En stor bedrift! När man tittar på data visar det att besparingarna kommer från återbruk inom den omedelbara närmiljön.

Genom att inkludera data från partners och att dela data till fler,  kommer vi bättre kunna förutse besparingar i framtiden.

 

- 6 -

Det finns stor potential att utveckla och förfina en organisations cirkulära strategi genom att analysera lagrad data över när material blir återbrukat. Det ger feedback som hjälper till att minska risken för begränsningar och hinder för återanvändning. Utan att inkludera produktdata som en del av transaktionsprocessen mellan två parter kommer organisationen gå miste om möjligheten att se om, var och hur flaskhalsar uppstår. Till exempel, vad betyder det att ett visst material återanvänds snabbare än ett annat?

Loopfront arbetar med att skapa synlighet kring återbruk genom att inkludera produktdata som en komponent i processen för transaktioner vid återanvändning. Förståelse för återbruk och automatiserade rapporter av ekonomiska och miljömässiga besparingar motiverar återanvändning. 

 

- 7 -

Aggregerad data från alla kundsystem visar att våra kunder får bättre och bättre omsättningstid på sina produkter. Genomsnittlig tid från att ett material läggs ut för användning till att det beställs är 64 dagar.

Vi ser att materialomsättningstiderna har minskat med 50 % under 2022!

 

 

Intresserad av mer statistik?

Är du involverad i ert cirkulära ekosystem och vill göra operativa förbättringar? Kontakta mig för att berätta om den här informationen är användbar. Vilka andra insikter eller statistik som är intressanta för dig och din organisation för att påskynda ditt hållbarhetsarbete?

Investorpage_MichaelKontakt: Michael Curtis
Grundare och Chief Circularity Officer på Loopfront