Sign up Login
6 min read

Loopfronts kunder håndterer materialer med en samlet verdi på rundt 160 millioner NOK i plattformen

Featured Image

For noen, inkludert meg selv, endte 2022 veldig raskt, så raskt at jeg ikke engang hadde tid til å sammenstille og dele det som har skjedd i vårt sirkulære økosystem på Loopfront. 2022 var et år med anstrengte forsyningskjeder, inflasjon og økte materialpriser. Noe som vil føre til at nye forretningsmodeller som inkluderer ombruk blir stadig mer vanlig i 2023 og årene fremover. 2022 var også et år da vi ferdigstilte store deler av vår tekniske plattform for kartlegging og håndtering av produkter.

Vi ser at våre kunder som ønsker å sikre høyere grad av ombruk, også blir flinkere til å administrere tingene sine. Blant annet:

  • får de oversikt over hva de har.
  • ser de hvor ting er.
  • oppdager de hva som mangler.
  • administrerer de og bruker lagringsplassene mer effektivt.
  • ser de hvordan ting flyttes rundt.

Men vi er ikke helt fornøyde, vi ønsker nemlig å hjelpe kundene våre med å nå enda lengre. I 2023 har vi som mål å levere digitale innsikter som hjelper kundene våre med å redusere kostnader og bli mer bevisste på sammenhengen mellom ombruk og redusert avfall.

Loopfront har trukket frem noen innsikter om sirkularitet og prosesser som jeg ønsker å dele. Nå handler det om å skape besparelser og øke effektiviteten.

Følg med, her kommer noen aggregerte data fra Loopfront:

- 1 -

Mer enn 50 eiendomsbesittere har ved hjelp av Loopfront laget et lukket ombrukssystem og implementert sirkularitet i sin virksomhet. De deler også data, skaper synlighet og samarbeid med leverandører.

Med enda bedre teknologi kan vi lage mer tilgjengelig data, som er vårt budskap for 2023.

 

- 2 -

Materialer bestilles og leveres daglig. Vi kan se hvilke produkter som ombrukes og at enkelte kunder gjør besparelser så store som 800 kg redusert avfall per dag og ca NOK 1 000 000 i besparelse per måned, og det kun innenfor sitt eget lukkede system.

Vi kan grave enda dypere og levere enda mer detaljert statistikk.

 

- 3 -

Våre kunder administrerer materiale i Loopfront med en samlet verdi på ca. NOK 160 millioner. Med informasjon om verdien av ens produkter ser vi at en mer effektiv håndtering av materialer og varelager kommer i fokus.

Organisasjoner lar neppe disse verdiene gå til spille.

 

- 4 -

Ombruksraten i enkelte lukkede kundesystemer overstiger 80 %, gjennomsnittet for alle systemer er 25 %*. 

Vi ser at å bygge en effektiv og fungerende tilbuds- og etterspørselsprosess krever et visst tilbud på forhånd. Mange organisasjoner som ønsker å jobbe mer bærekraftig bygger opp en produktbank for å støtte overgangen til sirkularitet.

*I 2022 så vi en trend at kunder kartla store mengder materialer før de gjorde produktene tilgjengelig for gjenbruk.

- 5 -

Totalt har våre kunders besparelser ved ombruk passert 40 millioner NOK. En stor prestasjon! Ser man nærmere på dataen, viser det at besparelsene kommer fra ombruk i nærmiljøet.

Ved å inkludere data fra partnere og dele data med flere, vil vi bli bedre i stand til å forutsi besparelser i fremtiden.

- 6 -

Det er et stort potensiale for å definere og avgrense en organisasjons sirkulære strategi ved å beholde transaksjonsdataene når materialer blir ombrukt. Det skaper en slags feedback-loop som kan bidra til å redusere risikoen for at ombruk blir begrenset, eller stopper opp. Uten inkludering av produktdata som en del av transaksjonsprosessen, vil organisasjoner gå glipp av muligheter til å se hvor og hvordan flaskehalser oppstår. Hva kan dataene for eksempel fortelle oss dersom noen materialer ombrukes raskere enn andre?

Loopfront jobber med å skape mer synlighet rundt ombruk ved å inkludere produktdata som en komponent i prosessen til ombrukstransaksjoner. Å forstå ombruk bedre og automatise rapporteringen av økonomiske og miljømessige besparelser motiverer ombruk.

- 7 -

Aggregerte data fra alle kundesystemer viser at våre kunder får bedre og bedre omsettingstid. Gjennomsnittlig tid fra et materiale tilgjengeliggjøres for ombruk til det bestilles er 64 dager.

Vi ser at materialtilgjengelighetstiden har minsket med 50 % i løpet av 2022!

 

 

Interessert i mer statistikk?

Er du involvert i deres sirkulære økosystem og ønsker å gjøre operative forbedringer? Kontakt meg for å fortelle om denne informasjonen er nyttig for deg. Hvilken annen innsikt eller statistikk er interessant for deg og din organisasjon for å akselerere deres bærekraftsarbeid?

Investorpage_MichaelKontakt: Michael Curtis
Grunnlegger og Chief Circularity Officer på Loopfront