Sign up Login

Michael Curtis

Smart ombruks-kartlegging: Trinn-for-Trinn

Er du en byggeier, prosjektleder eller rådgiver? Uansett hvilken rolle du har, så er du mest sannsynlig klar over de nye TEK17 kravene for ombrukskartlegging.

Er du involvert i et byggeprosjekt og ønsker å vite mer i forkant om hvordan man best gjennomfører en ombrukskartlegging?

Med de nye TEK17-kravene, som pålegger bygningseiere å gjennomføre en ombrukskartlegging for større rehabiliterings- eller riveprosjekter, er det avgjørende å ha de rette verktøyene på plass og å ha gjort seg noen tanker før man bestiller og går i gang med kartleggingen.

Ved skrivende stund jobber vi i Loopfront aktivt for at nesten 90 organisasjoner skal lykkes med sine planer for ombruk. Her har vi samlet en del "do's & don'ts" som vi håper vil spare deg for tid og energi ved å dele vår beste praksis med dere. 

Gjelder kravene til ombruk i bygge-forskriftene for ditt prosjekt?

Å gjennomføre et byggeprosjekt kan være en stor beslutning, enten det dreier seg om å renovere en...

Sirkulær økonomi i eiendomsdrift

Trondheim kommune går sirkulær i eiendomsdrift

Loopfronts kunder håndterer materialer med en samlet verdi på rundt 160 millioner NOK i plattformen

For noen, inkludert meg selv, endte 2022 veldig raskt, så raskt at jeg ikke engang hadde tid til å...