Sign up Login
6 min read

Gjelder kravene til ombruk i bygge-forskriftene for ditt prosjekt?

Featured Image

Å gjennomføre et byggeprosjekt kan være en stor beslutning, enten det dreier seg om å renovere en eksisterende bygning, lage et tilbygg, eller kanskje til og med rive en eldre struktur for å gi plass til noe helt nytt.

Har du noen gang lurt på om byggeforskriftene i Norge stiller krav til ombruk av bygningsmaterialer i ditt prosjekt? Mange bygningseiere er usikre på om disse kravene gjelder for dem.

I denne artikkelen vil vi kaste lys på dette spørsmålet og hjelpe deg med å forstå om kravene til ombruk i byggeforskriftene faktisk gjelder for ditt spesifikke prosjekt.

 

Del 1: Kravene til ombruk i byggeforskriftene

La oss starte med å forklare hva som menes med "kravene til ombruk" i byggeforskriftene. Dette er regulert i § 9-6 første ledd og § 9-7 tredje ledd.

Kravene går ut på å gjennomføre en ombrukskartlegging for å vurdere om bygningsfraksjoner som fjernes i forbindelse med et byggeprosjekt, kan være egnet for ombruk. For søknadspliktige tiltak skal det utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.

Hvordan vet du om du må levere en ombrukskartleggingsrapport eller ikke?

Del 2: Når gjelder kravene til ombrukskartlegging?

Nå som vi har definert ombrukskravene, la oss se på hvem som kan være berørt av dem. Kravene i § 9-7 gjelder for alle søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd, inkludert b, c og d. Kravene gjelder tiltak for eksisterende boligblokker og yrkesbygninger.

Dette inkluderer blant annet:

 b) Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av yrkesbygninger (f.eks., kontorlokaler, butikker, verksteder, industribygg) samt offentlige bygg som skoler, idrettshaller, kulturhus og ulike institusjoner, dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen.

c) Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA.

d) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Merk: Kravet om å utarbeide en ombrukskartleggingsrapport gjelder for alle søknadspliktige tiltak selv om man vurderer at det ikke er noe som kan ombrukes fra prosjektet. Rapporten blir da en dokumentasjon på at det har blitt gjennomført ombrukskartlegging. 

Del 3: Slik avgjør du om kravene gjelder for ditt byggeprosjekt!

Nå som vi vet når kravene gjelder, la oss gå gjennom hvordan du kan avgjøre om de faktisk gjelder for ditt spesifikke byggeprosjekt.

Her er noen trinn du kan følge:

  • Sjekk prosjekttypen: Først må du vurdere prosjekttypen. Er det boligblokk eller yrkesbygning, er det en oppføring, tilbygg, påbygging, endring, eller riving av et eksisterende bygg? Hvis svaret er ja, gå videre til neste trinn.

  • Sjekk omfanget av prosjektet: § 9-6 b viser at dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen, vil ombrukskravene gjelde.

  • Vurder mengden avfall: Alternativt, hvis ditt prosjekt involverer riving, må du også vurdere mengden av bygg- og rivningsavfall som genereres. § 9-6 d krever at dette overstiger 10 tonn bygg- og rivningsavfall for at prosjektet skal være relevant for ombrukskravene.

  • Kontakt lokale myndigheter: Hvis du er usikker på om kravene gjelder for ditt prosjekt, er det alltid lurt å konsultere lokale bygningsmyndigheter eller fagfolk. De kan gi deg veiledning og hjelpe deg med å avgjøre om ombrukskravene er relevante for deg.

 

Del 4: Eksempler og praktiske scenarioer

 

La oss illustrere dette med noen mer detaljerte eksempler:

 

Eksempel 1: Vesentlig endring av kontorlokaler (§ 9-6 b):

Flere gårdeiere må tilpasse sine lokaler for nye leietakere. Alternativt hvis det planlegges endringer av eksisterende kontorlokaler, som er større enn 100 m2 BRA, må du vurdere om materialene som fjernes (f.eks., gamle vegger eller gulv) kan brukes på nytt i prosjektet eller andre lignende prosjekter.

Eksempel 2: Riving av Industribygg (§ 9-6 c):

Hvis du skal rive et industribygg som overskrider 100 m2 BRA, må du vurdere om materialene som fjernes, for eksempel stålkonstruksjoner eller betongelementer, kan ombrukes i andre byggeprosjekter. Dette kan være spesielt relevant hvis mengden bygg- og rivningsavfall overstiger 10 tonn.

Eksempel 3: Oppføring av tilbygg (§ 9-6 d):

Hvis du planlegger oppføring av tilbygg som genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall, må du vurdere om materialene som fjernes under byggingen, for eksempel gamle takstein eller vinduer, kan ombrukes i prosjektet eller andre bygg.

 

 TEK17-min

Del 5: Slik skaper du verdi av ombrukskartleggingen dersom kravene gjelder for ditt prosjekt

 

Loopfront kan hjelpe deg levere ombruksrapporter ihht. de nye TEK 17-kravene. Se hvordan Loopfront gjør kartleggingen effektiv:

 

 

Visste du at... WSP har nylig gjennomført en analyse av alle verktøy som finnes for ombrukskartlegging? Her bli Loopfront beskrevet som eneste leverandør som tilbyr ombrukskartleggingsrapporter ihtt. TEK17 og BREEAM kravene. 

 

Konklusjon: 

Når det kommer til kravene om ombruk i byggeforskriftene, er det viktig å forstå om de gjelder for ditt spesifikke byggeprosjekt.

Ved å følge de enkle trinnene vi har diskutert her, kan du avgjøre om ombrukskravene er relevante for deg. Hvis de gjelder for ditt prosjekt, har du mulighet til å ta en aktiv rolle i å fremme bærekraftig bygging ved å ombruke materialer og redusere avfall.

Hvis ombrukskravene ikke er relevant for ditt prosjekt, kan det allikevel være flere fordeler av å gjennomføre en ombrukskartlegging. Tilgjengeliggjøring av materialer til andre som kan ha bruk for de i stedet for at de blir kastet, er en viktig tiltak for å redusere avfallet og holde avhendingskostnadene nede.

 

Trondheim kommune kostnader ombruk

Gjør som Trondheim kommune, spar CO2, avfall og unødvendige utgifter ved nyinnkjøp, samt avgifter på avfallsdeponi, ved å bruke om igjen det du allerede har i stedet for å kaste det.