Sign up Login
4 min read

EC Dahls Eiendom: Reduserer CO2-utslipp, avfall og kostnader med ombruk

Featured Image

EC Dahls Eiendom Eiendom er det ledende eiendomsselskapet i Trondheim sentrum, og tilbyr lokaler både for private og offentlige aktører. Inn- og utflytting fra næringslokaler krever ofte tilpassing og flytting av materialressurser i form av byggematerialer, inventar og møbler. Her ligger det et stort potensiale for å redusere både avfall og kostnader.

Vi har intervjuet Anette Vinje som er ansvarlig for ombruksprosjektet med Loopfront i EC Dahls Eiendom om hvordan de, som eiendomsselskap, satser på sirkulært.

 

Satser på sirkulær økonomi

Dere har kommet godt i gang med kartlegging av materialer i Loopfront for ombruk i flere av deres lokaler,  hva var motivasjonen deres for å satse på sirkulær økonomi?

I løpet av de første par månedene har vi allerede fått kartlagt nesten 10.000 materialer.

–Vi ble ISO-sertfisert i 2021, med følge av det har vi valgt å satse på sirkulær økonomi. Det først året hadde vi fokus på avfall og energi, og nå har vi satt mål om ombruk. Dette kom sterkere inn med iso sertifiseringen, og vi har intensivert arbeidet med miljøpolicy: "aktiv med å bidra til miljøriktig by- og eiendomsutvikling".

EC Dahls Eiendom en stor virksomhet i Trondheim på eiendomssiden med mål om redusere miljøbelastningen raskere enn vi er pålagt fra myndighetene. Blant annet ønsker vi å få en høy miljøkompetanse og redusere miljøbelastningen i organisasjonen, hos leverandører og samarbeidspartnere i tillegg til leietakerne våre.

Blant annet ønsker vi å gi kundene gode alternativer som gjør det enklere å ta miljøriktige valg, og slik ble Loopfront et viktig verktøy.

Vi ønsker å vise kundene og samarbeidspartnerne våre hva som er konsekvensen av valgene man tar. 

 

Mer ombruk hos nye leietakere

 

Som eiendomsselskap leier dere ut lokaler til flere aktører i Trondheim, hvordan foregår prosessen med å tilpasse lokalene til de ulike leietakerne?

–Eiendomssjefen ser på en planløsning sammen med leietakeren. Vi har egne arkitekter og interiørarkitekter som tilpasser lokalene etter leietakernes behov med en grunnstandard for hva vi leverer når det kommer til himling, vegger, tak, gulv og ventilasjon.

Ønsker om for eksempel åpent / lukket kontorlokale tilpasses etter kundens behov. I det siste har vi hatt mye mer fokus på om leietakerne vil beholde noe av det som står igjen etter forrige leietaker, for eksempel skillevegger. Dersom leietakeren ønsker oppgradering utenom det, så lever vi det, og noen ganger har leietakerne egne interiørarkitekter. 


Hvilket potensialet for reduksjon av byggavfall ser dere i forbindelse med endringer mellom leietakerforhold?
–Mange har en forestilling om at når man skal inn i nytt lokale skal alt være nytt. Vi har for eksempel sett at et gulv som har potensiell levetid på 25 år skiftes ut etter kun 6 år. Det varierer hvor lenge leietakerne blir i lokalet, men før var det vanlig med en kontrakt på 10 år. Leietid i kontraktene blir derimot kortere og kortere, og noen er nede i 5 eller 3 år. Statlige bedrifter har oftere lengre leieperspektiv enn private aktører. Kortere leieperioder kan føre til oftere utskiftning av materialer. 

Det er derfor et veldig stort potensiale for reduksjon av byggavfall. Vi vil bevisstgjøre både oss selv og leietakerne på besparelser i form av økonomi, CO2 og reduksjon av deponi. Vi ser at vi får større gehør fra leietakerne ved å vise hvilke besparelser som ligger i mulighetene.

 

Verktøy for kartlegging gjorde prosessen mer effektiv

 

Har dere gjennomført ombruk av materialer i noen tidligere prosjekter? Og hvordan var dette sammenlignet med å bruke Loopfront som verktøy?
–Vi har selvfølgelig gjennomført prosjekter hvor eksisterende materialer blir ombrukt, men dette har ikke vært systematisk, og ofte har det væt grunnet økonomi, ikke i miljøbesparelse. I prosessene i senere tid har vi innsett at må vi bruke om mer av det vi har, og vi har sett behovet for å ha et verktøy og ha oversikt over materialer, og vi fant derfor fram til Loopfront.

Etter at vi har tatt i bruk Loopfront har prosessen skutt fart, og vi har fått mer systematisk bevisstgjøring rundt ombruk.

Vi har fått veldig positiv erfaring selv om vi er helt i startgropa, og vi tatt plattformen i bruk på flere større prosjekt. Loopfront er et veldig godt verktøy for å komme i gang for å nå våre mål.

Vi ser også at ombruk fører til at vi kan utfordre oss selv til å bli mer kreative. for eksempel kan man gjøre stor forskjell kun ved å bytte ut deler av et gulv eller male veggfronter.

Vi vil kunne vise leietakerne besparelser som er gjort og at ombruk kan være kult.

Per i dag er det leietakerens sin oppgave å vedlikeholde gulv etc. innenfor dørene, men vi kan vise hvordan man kan vedlikeholde materialene for å forlenge levetid. 

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver