Sign up Login
4 min read

EC Dahls Eiendom: Minskar CO2-utsläpp, avfall och kostnader genom återbruk

Featured Image

EC Dahls Eiendom är det ledande fastighetsbolaget i centrala Trondheim, och erbjuder lokaler för både privata och offentliga aktörer. Att flytta in och ut ur kommersiella lokaler kräver ofta anpassning och flytt av resurser i form av byggmaterial, inventarier och möbler. Här har EC Dahls funnit stor potential för att minska både avfall och kostnader.

Anette Vinje är ansvarig för EC Dahls Eiendom återbruksprojekt och berättar hur de som fastighetsbolag fokuserar på cirkularitet.

Under de första månaderna kartlade vi nästan 10 000 material

 

Ni har kommit igång bra med att kartlägga material i Loopfront, för återbruk. Vad var er motivation för att satsa på cirkulär ekonomi?

Vi blev ISO-certifierade 2021 och som en följd av det valde vi att satsa på cirkulär ekonomi. Det första året fokuserade vi på avfall och energi, och nu har vi satt upp mål för återbruk. Det arbetet intensifierades i och med ISO-certifieringen och utstakad riktning i vår miljöpolicy “att aktivt bidra till miljövänlig stads- och fastighetsutveckling”.

EC Dahls Eiendom är en stor verksamhet i Trondheim på fastighetssidan, vi har som mål att minska miljöpåverkan snabbare än vad som krävs enligt lag. Vi vill bland annat få en hög miljökompetens och minska miljöbelastningen i organisationen, men även hos leverantörer, samarbetspartners och hos våra hyresgäster.

Vi vill bland annat ge kunderna bra valmöjligheter som gör det enklare att göra miljövänliga val. Det var på så sätt som Loopfront blev ett viktigt verktyg för oss. Vi vill kunna visa vilka konsekvenser olika val får.

 

Mer återbruk hos nya hyresgäster

 

Som fastighetsbolag hyr ni ut lokaler till många aktörer i Trondheim, hur går processen med att anpassa lokalerna till olika hyresgäster till?

Fastighetsförvaltaren och hyresgästen går tillsammans igenom planlösningen för den nya lokalen. Vi har egna arkitekter och inredare som sen anpassar lokalerna efter hyresgästernas behov med en grundläggande standard för innertak, väggar, golv och ventilation. Önskemål om exempelvis öppna/stängda kontorslandskap anpassas efter kundens behov.

Under senare tid har vi börjat fokusera mer på att behålla delar av det som föregående hyresgäst haft, till exempel mellanväggar. Om hyresgästen vill ha en renovering av befintligt material så hjälper vi till, och ibland har hyresgästerna egna inredare för det.

Vilken potential för att minska byggavfallet ser du i samband med in- och utflytt av hyresgäster?

Många har en föreställning om att allt ska vara nytt när man flyttar in i en ny lokal. Vi har till exempel sett golv med en potentiell livslängd på 25 år bytas ut efter bara 6.

Det varierar hur länge en hyresgäst stannar i en lokal, tidigare var det vanligt med kontrakt på 10 år. Nu blir kontraktstiden allt kortare, ibland så kort som 5 eller 3 år. Statligt ägda företag har ofta längre hyresavtal än privata.

De korta kontrakten leder ofta till tätare materialbyten. Därför finns det mycket stort potential för att minska byggavfallet med att ta tillvara befintligt material. Vi vill uppmärksamma både oss själva och hyresgästerna på de besparingar som kommer av återbruk, både då det gäller ekonomi, CO2 och minskat avfall. Vi märker att vi får bättre respons av våra hyresgäster när vi visar möjligheterna till besparing.

 

Verktyg för kartläggning gjorde processen mer effektiv

 

Hade ni arbetat med återbruk av material innan ni kom i kontakt med Loopfront? Och vad var skillnaden när ni använde Loopfront som verktyg?

Vi har naturligtvis arbetat i projekt där befintligt material återanvänts, men det har inte varit systematiskt. Och det har ofta motiverats av ekonomi, inte miljöpåverkan. Under senare tid har vi insett att vi behöver återbruka mer av det vi har. Vi har även förstått behovet av att ha ett verktyg för att få en överblick över våra resurser, vårt material, det var så vi hittade Loopfront.

Efter att vi införde Loopfront har processen fått fart och vi har fått ett mer systematisk arbetssätt och medvetenhet om återanvändning.

Vi har mycket positiv erfarenhet även om vi fortfarande är i startgroparna. Vi har redan tagit plattformen i bruk för flera större projekt. Loopfront är ett mycket bra verktyg för att komma igång och för att vi ska nå våra mål.

 

Vi ser också att återbruket gör att vi utmanar oss själva till att bli mer kreativa. Till exempel gör vi skillnad genom att bara byta ut delar av ett golv eller genom att måla fondväggar. Vi vill kunna visa våra hyresgäster vilka besparingar som skett och att återbruk kan vara coolt.

Det är hyresgästens uppgift att underhålla golv och annat innanför deras dörr, men vi kan visa hur man tar hand om materialen på bästa sätt för att förlänga livslängden.

 

Fakta

E.C. Dahls Eiendom AS bildades 1986 och är det ledande fastighetsbolaget i centrala Trondheim. Företaget äger helt eller delvis mer än 80 fastigheter i Trondheim. 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan göra besparingar genom att återbruka och använda Loopfronts plattform?

 

Kontakta oss