Sign up Login
3 min read

Digital lösning för att främja cirkulär ekonomi samlar in 6 miljoner USD

Featured Image

Loopfront – en digital plattform som underlättar för cirkulära materialflöden inom både den privata och offentliga bygg- och fastighetssektorn – tillkännager en investering på 6 miljoner USD i en Seed-runda ledd av ProVenture. Finansieringen kommer att användas för att stärka Loopfronts förmåga att hjälpa kunder att nå viktiga klimat- och miljömål genom återanvändning av byggmaterial, interiör och kontorsmöbler.


Trondheim, 20 december 2021 - Loopfront AS är en molnbaserad IT-startup inom cirkulär ekonomi, fokuserad på att lösa de globala miljöutmaningar som fastighets- och byggsektorn har när det gäller att åstadkomma cirkulära materialflöden. Loopfront erbjuder ett cirkulärt managementsystem som gör det möjligt för både privata och offentliga aktörer att öka återanvändningen av byggmaterial, interiör och kontorsmöbler.

 

Loopfront har nu säkrat en Seed-finansieringsrunda på 6 miljoner US-dollar under två omgångar, ledda av ProVenture; Wiski Capital och Aidiom.

 

Intresset från investerare i den här rundan pekar på tron på och den potentiella lönsamheten i cirkulär ekonomi. Med den här omgången är vi redo för ytterligare tillväxt och fortsatt expansion av vårt fantastiska team. säger Michael Anthony Curtis, grundare och VD för Loopfront.

 

Loopfront förbereder sig för att bli den ledande europeiska digitala plattformen för återanvändning och därmed väsentligt bidra till framgången för EU:s nya cirkulära handlingsplan. Över 30 stora kommersiella fastighetsägare, regionsjukhus, utbildningsinstitutioner liksom kommuner och statliga aktörer i Norge, Sverige och Tyskland är redan aktiva användare av Loopfronts plattform.

 

 

Vi är imponerade av det momentum som Loopfront har fått på så kort tid, och deras förmåga att attrahera topptalanger. Företaget är en ledande aktör på en snabbt växande marknad. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är ett av våra fokusområden och vi är glada över att lägga till Loopfront till ProVenture-portföljen, säger Tom Arnøy, Senior Partner i ProVenture.

 

Loopfront adresserar en marknadsmöjlighet för miljarder dollar, säger Jon Øyvind Eriksen från Aidiom, en investerare specialiserad inom programvara för artificiell intelligens (AI). Han fortsätter: Vinsterna med den cirkulära ekonomin, representerar ett ytterligare värdeskapande på 4,5 biljoner USD till 2030, enligt marknadsanalytiker.

 

Vi är mycket glada över att välkomna ProVenture Seed och Wiski Capital som nya investerare. Loopfront är väl finansierad för internationell expansion, säger Thor Egil Five, ordförande för Loopfront.

 

 

Fakta om Loopfront och dess erbjudande:


  • Fastighetsägare och hyresgäster använder Loopfront för att snabbt analysera besparingspotentialen i återbruk genom att enkelt inventera och registrera möbler, interiör, utrustning och material i befintliga byggnader och lokaler som tex ska byggas om eller rivas.

  • Loopfront kan användas för att smidigt hantera logistiska processer inklusive demontering, lagring, transport och andra cirkulära aktiviteter i samarbete med tjänsteleverantörer.

  • Via plattformen kan material enkelt reserveras för återanvändning internt eller säljas.

  • Alla cirkulära aktiviteter kan följas live i insamlade rapporter som visar hur mycket byggavfall och koldioxidutsläpp man lyckats undvika, hur mycket cirkulära materialflöden som åstadkommits enligt EU-krav samt inte minst ekonomiska besparingar.

 

Om Loopfront

Loopfront AS tillhandahåller en plattform för cirkulära materialflöden som gör det möjligt för företag och myndigheter att återanvända byggmaterial, inventarier och möbler. Företaget grundades 2018 och har kontor i Norge, Sverige och Tyskland. Mer info finns på www.loopfront.com/se/

Mer informasjon: www.loopfront.com

 

Kontaktinformation:

Loopfront AS:

Ordförande Thor Egil Five +47 907 51 038 thoregilfive@ficas.no

CEO Michael Curtis +47 456 83 625 michael@loopfront.com

 

Loopfront AB:

VD/Country Manager Anna Forsberg +46 730737224 anna.forsberg@loopfront.com


 

Thor

Thor Egil Five,ordförande för Loopfront.