Sign up Login
5 min read

Loopfront - ditt sirkulære abonnement  2022

Featured Image

Nå kommer miljøkravene fra EU og nasjonalt nivå løpende hvor sirkulær ressursforvaltning står i sentrum. Enten du er arkitekt, entreprenør, eller eiendomsforvalter i privat- eller offentlig sektor, vil dette påvirke din virksomhet. For at bedrifter skal kunne møte disse kravene trenger man riktige verktøy som gjør det enkelt å skape oversikt over både ressursene og sirkulære prosessene som kreves: ombrukskartlegging, CO2-beregninger og rapportering.

Sirkulær økonomi: enkelt, raskt og besparende 

Istedenfor å bruke regneark og tungvinte prosesser for å implementere sirkulærøkonomi, tilbyr Loopfront en alt-i-ett tjeneste som omfatter alt fra planlegging til rapportering. Dette gjør at prosessen blir enklere og raskere for din bedrift.

 

Effektivt kartleggingsverktøy

Loopfront gjør ombrukskartleggingen raskere og enklere. Eksempelvis kartla to personer et av KLPs kontorbygg i Trondheim, og på 10 timer fant de frem til totalt 1248 produkter som kan gjenbrukes. 

Dette tilsvarer en besparelse på 21,5 tonn CO2 om man skulle benyttet nye tilsvarende produkter, eller 1,56 mill NOK.

 

Materialbank 

For at din bedrift lett skal få oversikt på hva dere til en hver tid har, inkluderer Loopfront en materialbank. Her kan man legge inn inventar, innredning, landskapselementer og byggematerialer med mer. 

 

Automatisk genererte CO2-verdier

Loopfront gjør CO2 kalkulasjonen for din bedrift - så slipper du å betale for denne kompetansen. Du ser også CO2 potensialet umiddelbart slik at du kan rapportere selv.

«Ved å bruke Loopfront sparer ombrukskartleggeren mye tid med datainnhenting av CO2-data.»  - TrudeYtterland Nygård, Siv. Ing. Bygningsforvaltning, Multiconsult

 

Viktige rapporter

Nye krav om rapportering blir enkelt med Loopfront i 2022. Etter ønsker fra våre kunder utvikler vi en rekke rapporter:

  • CO2-rapport
  • Status på ombruk
  • Reparasjon 
  • Økonomiske besparelser

Dette vil gjøre det raskt og enkelt å utforme andre rapporter, som for eksempel krevd av BREEAM og andre sertifiseringsorganer. 

 

QR-koder

QR-koder knytter sammen fysiske materialer med materialets digitale kort. Slik vil du alltid ha kontroll på hvor materialet befinner seg. Du får også oversikt over hva som er planlagt for materialet eller produktet - om det skal ombrukes, er tilgjengelig eller skal repareres.

 

Materialpass

Hver enkelt produkt eller materiale får sitt eget materialpass. Dette gjør at informasjon om materialet er utfyllende nok og arkitekter og byggeiere kan være trygge på ombruk.

 

Samarbeid på tvers av verdikjeden

For å ha et vellykket prosjekt og øke de økonomiske og miljømessige besparelsene, er det viktig å kunne samarbeide med andre aktører i verdikjeden. Med Loopfront blir dette samarbeidet sømløst og enkelt.

 

Offentlig sektor leder an

Kommuner som blant annet Asker, Oslo, Trondheim, Tønsberg og Bærum har stor fremgang med ombrukskartlegging og sirkulære tiltak som resultat av å bruke Loopfront. Offentlig sektor sparer miljø og penger

“Ved å ta i bruk Loopfront har vi effektivisert kartleggingsprosessen og samtidig fått en unik oversikt over eksisterende møbelbeholdning [...] det er også svært positivt at systemet genererer rapporter som synliggjør gevinstene ved ombruk.” - Kjersti L. Sanden, Bærum kommune

 

Næringsminister, Jan Christian Vestre, tester Loopfront.

 

Eiendomsforvaltere og arkitekter ser verdien av sirkulær økonomi

Private eiendomsforvaltere og arkitekter har nylig oppdaget at Loopfront kan gjøre alle prosjekter til sirkulære, bare at man tar plattformen i bruk tidlig i prosessen. I 2022 vil arktiekter endelig kunne designe med tilgang til ombruksdatabase hvor materialer har vært definert som ombrukbare og er trygge å inkludere i neste prosjektet. 

Eksempelvis, kartla Loopfront og Multiconsult åtte større bygg, og 16 639 byggematerialer som ble vurdert for å bruke på nytt i andre bygg. Besparelsene kan bli store, både når det gjelder klimagassutslipp og økonomisk besparelse

Dette prosjektet illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i bygg- og anleggsnæringen. Kartleggingen viser at vi kan ha økonomiske besparelser i millionklassen, og samtidig drastisk redusere klimautslipp fra næringen – og det bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter. Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult. 

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver