Sign up Login
3 min read

Store besparelser: 340 tonn CO2 på 8 bygg

Featured Image

I åtte større bygg i Oslo og Trondheim er 16 639 byggematerialer vurdert for å bruke på nytt i andre bygg. Besparelsene kan bli store, både når det gjelder klimagassutslipp og økonomisk besparelse, viser prosjektet som er gjennomført av selskapene Multiconsult og Loopfront.

 

Ombruk av byggematerialer kan gi store besparelser

Dersom disse materialene erstatter nykjøp kan besparelsen potensielt være på 340 tonn CO2-ekvivalenter og ca. 34 millioner kroner, viser sluttrapporten som nå er sendt til Enova.

 

- Dette prosjektet illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i bygg- og anleggsnæringen. Kartleggingen viser at vi kan ha økonomiske besparelser i millionklassen, og samtidig drastisk redusere klimautslipp fra næringen – og det bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter. Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult.

 

Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge og planlegge ombruk av byggematerialer i konkrete bygg. Prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» har fått støtte fra Enova, og store aktører som Oslo Areal, Höegh Eiendom, Omsorgsbygg Oslo KF, Entra ASA, Trondheim kommune og Statsbygg har deltatt i arbeidet som har pågått over et halvt år.

I løpet av et halvt år er 95 000 m2 bygningsmasse og 16 639 materialenheter i åtte bygg kartlagt for å se på potensialet for ombruk. Blant de mest aktuelle byggematerialene for ombruk er himlinger, utvendige og innvendige vegger, vinduer, dører, armaturer og lys, varme og sanitær

.

Stort potensial for en sirkulær økonomi

- Bedre planlegging, forbedret produksjon av materialer og god logistikk er avgjørende for å redusere avfallsmengden og fotavtrykket til næringen. Digitale løsninger er en viktig nøkkelfaktor for å få til dette, og dette prosjektet viser hvor stort potensialet faktisk kan være, sier Michael Curtis, administrerende direktør i Loopfront.

 

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i bygg-, - anleggs- og eiendomsnæringen akkurat nå. Næringen står samlet for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og byggenæringen for rundt 26 prosent av avfallsproduksjonen i Norge. Det er dermed et stort potensial for å gjøre næringen mer bærekraftig ved å ta vare på byggene som finnes og bruke materialer på nytt.

Avhengige av bygg- og anleggsnæringen

- Bygg- og anleggsnæringen står for hele 40 prosent av klimautslippene globalt. Skal vi lykkes med klimaomstilling er vi med andre ord avhengig av at bygg- og anleggsnæringen får på plass systemer for gjenbruk. Nå får vi også dokumentert effektene av å velge sirkulære løsninger. Derfor både tror og håper vi at prosjektet vil bidra til at flere vil se potensialet i å forvalte materialer og inventar mer effektivt enn vi gjør i dag, sier Michael Curtis i Loopfront.

Loopfront AS har utviklet den digitale samhandlingsplattform som er brukt i kartleggingen av byggematerialene. Multiconsult har bidratt i å gjennomføre kartleggingen, vurdere tilstanden og finne fram til hvor materialer kan brukes på nytt. Prosjektet har nå levert sluttrapporten til Enova.

 

Les også:

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk? Ta kontakt!

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver