Sign up Login
2 min read

70 % av byggeavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020

Featured Image

EUs avfallsdirektiv besluttet i 2008 en målsetting om at minst 70% av ikke-farlig byggavfall skal ombrukes eller resirkuleres innen 2020. Siden dette regelverket også omfatter EØS-landene, skal Norge også rette seg etter dette kravet. Men hvordan ligger egentlig Europa og Norge an i dag når det kommer til bærekraftig avfallshåndtering?

By 2020, the preparing for re-use, recycling and other material recovery, including backfilling operations using waste to substitute other materials, of non-hazardous construction and demolition waste excluding naturally occurring material defined in category 17 05 04 in the list of waste shall be increased to a minimum of 70 % by weight - EU directive 2008/98/EC Article 11-2(b)

I følge SSBs undersøkelse fra 2019 øker stadig mengden byggavfall som blir lagt på deponi i Norge. I 2017 gikk 36% av alt byggavfall fra nybygging, rehabilitering og riving til deponering. 29% ble sendt til energigjenvinning, mens kun 34% til materialgjenvinning, som er en nedgang på åtte prosent fra året før.

EU publiserte nylig (11. Mars 2020) “A new Circular Economy Action Plan” hvor en rekke nye strategier for sirkulærøkonomisk utvikling ble presentert. I følge dokumentet er byggebransjen ansvarlig for mer enn 35% av EUs samlede avfallsgenerering, og 5-12% av nasjonale drivhusgassutslipp.

Circular economy action plan

Bilde: EU

For å intensivere bærekraftig utvikling i Europa, tar handlingsplanen for seg en rekke tiltak. Følgende grep er oppført for å ta tak i de endringsmulighetene som ligger i byggebransjen:

  • Å adressere bærekraftsevnen til byggematerialer ut i fra EUs regulering for bygningsmateriale (CPR / The Construction Products Regulation), inkludert gjenvinningskrav for bestemte produkter med tanke på sikkerhet og funksjonalitet.
  • Oppgi mål og dimensjoner for å forbedre varigheten og fleksibiliteten til bygningsdeler i linje med de sirkulærøkonomiske prinsippene for bygningsprosjektering og utvikle digitale loggbøker for bygninger.
  • Benytte “Level(s)”, et rammeverk utviklet av EU-Kommisjonen for kartlegging av bærekraft i bygninger. For å kunne evaluere livssyklus i offentlige prosedyrer og utforske hensiktsmessigheten av å sette mål for karbonreduksjon og potensiale for karbonlagring.
  • Vurdere en revisjon av mål for material-gjenoppretting som er satt i EUs lovverk for bygg og anleggsavfall og dets materialspesifikke fraksjoner.
  • Fremme tiltak for å redusere jordforsegling, rehabilitere forlatte eller forurensende transformasjonsområder og øke omfanget av trygge, bærekraftige og sirkulære bruksområder for utgravd jord.

Gjennom EUs European Green Deal, ble initiativet om en “Renovasjonsbølge” (Renovation Wave) fremmet, for å føre til betydelige forbedringer i energieffektivitet i EU. Dette tiltaket vil implementeres i linje med sirkulærøkonomiske prinsipper, spesielt bærekraftige livssykluser og lengre levetid for bygningsdeler. EU kommisjonen vil også fokusere på isolasjonsmaterialer som genererer en økende avfallsstrøm.

Ved å ta del i EUs "Renovasjonsbølge" har vi store muligheter til å redusere byggeavfall ved å utnytte de ressursene vi har til det fulle. Gjennom kartlegging av de bygningene og det materialet vi besitter kan vi forlenge levetiden til disse ressursene betydelig. Dette kan effektivisere prosessen med å nå EUs mål om 70% ombruk og resirkulering.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver