Sign up Login
4 min read

KLP tar steget mot sirkulær eiendoms-forvaltning

Featured Image

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper og eier over 2,2 millioner kvadratmeter eiendom. Selskapet forvalter dermed store arealer med byggematerialer som de ønsker å få inn i en sirkulærøkonomisk materialstrøm.

Vi har snakket med Jorunn Iren Husby som er Teknisk sjef hos KLP Eiendom i Trondheim om bakgrunnen for denne satsningen, resultatet av deres første ombrukskartlegging med Loopfront og veien videre mot sirkulær eiendomsforvaltning.

Hva gjorde at dere bestemte dere for å satse på sirkulær økonomi?

–Vi i KLP Eiendom deler målsetningen til morselskapet om å være ledende innen samfunnsansvar og bærekraft, og i vår bærekraftstrategi er materialbruk og avfall et av våre satsningsområder i tillegg til miljøledelse, energi og klima.

I KLP Eiendomsdrift har vi i mange år tenkt gjenbruk og ombruk, og driftsteknikere hos oss har internt i avdelingen delt med sine kollegaer dersom de har hatt materialer de vet kunne benyttes til gjenbruk uten at vi har kalt dette sirkulærøkonomi.

Det som plukkes ned i forbindelse med leietakerombygginger har blitt gjenbrukt på andre bygg der dette har vært hensiktsmessig og mulig.  Noe av utfordringen ligger i at det ikke har vært like enkelt å holde oversikt over hva som finnes på byggene, og at bygningsmaterialer ikke er tilgjengelig akkurat når man har behov. I tillegg er en del av byggeprosjektene på våre bygg ofte leietakertilpasninger, og her har vi på eiendomsdrift liten påvirkning for å få leietaker til å velge ombruk eller gjenbruk.

Vi ønsket å teste Loopfront for å se om vi gjennom en digital gjenbruksplattform kunne få bedre oversikt over det som finnes av byggematerialer og inventar internt hos oss,  men også bidra til at det som kartlegges forhåpentligvis kan gjenbrukes av andre som også er tilknyttet plattformen.

Untitled design-2Brøsetvegen 168, Areal: 5.593 kvm kontor. FOTO: KLP eiendom


I sommer har dere fått kartlagt materialer i et kontorbygg i Trondheim, Var det noen av funnene fra kartleggingen som overrasket dere?

–Det som overrasket oss mest var nok omfanget av det som ble kartlagt. Kartleggingen på Brøsetveien 168 ble utført av vår driftssjef Thomas Rise Refsnes og Marina Skanche hos Loopfront, og på 10 timer fant de frem til totalt 1248 produkter som kan gjenbrukes, noe som tilsvarer en besparelse på 21,5 tonn CO2 om man skulle benyttet nye tilsvarende produkter, eller 1,56 mill NOK.

Hvilket potensiale har de kartlagte materialene for ombruk hos KLP?

–Flere av produktene vil være mulig å gjenbruke i andre prosjekt, hvor både teppeflis, veggfelt og vindu har restverdi, i tillegg er noe av det registrerte interiøret nesten ikke var brukt før leietakere flyttet ut og har derfor stor gjenbruksverdi. Andre produkter kan være vanskelig å tilpasse til gjenbruk, men ombruk for den som er kreativ kan også være mulig.

Loopfront gir en god oversikt over det vi har på dette bygget og hvor mye vi kan spare miljøet dersom de registrerte produktene gjenbrukes.

Hvordan ser dere for dere veien videre for ombruk i KLP?

–I 2020 ble KLP Eiendomsdrift Trondheim kåret til Norges Grønne driftsteam, nettopp fordi vi har sterk fokus på bærekraftstanken. Ved å ta i bruk Loopfront på våre bygg viser vi at vi ønsker å fortsette dette fokuset.

Skal vi lykkes med ombruk vil det være viktig at driftsteknikere som er best kjent på byggene våre deltar i kartleggingen og får oversikten over alle potensielle materialer og interiør som kan gjenbrukes og at de har tilgang til systemet. I tillegg vil det være avgjørende at våre forvaltere og prosjektledere som er i forhandlinger med leietakere om bygningsmessige tilpasninger også fremsnakker sirkulærøkonomi og får leietakere til å ta en titt på hva som finnes av tilgjengelige ombruksmidler. Når vi så har fått registrert våre bygg, er det viktig at andre firma, leietakere o.l. kan få tilgang til våre produkter og at vi kan få tilgang til det andre har tilgjengelig.

Vi ser på Loopfront som et spennende hjelpemiddel både for å få bedre oversikt over de materialer som kan gjenbrukes internt, men også som et hjelpemiddel i et større perspektiv for å inspirere andre bedrifter og organisasjoner til å bidra til delingstankegangen og til å minske fotavtrykket på miljøet.

_25I7254-Edit-2På bildet: Jorunn Iren Husby (Teknisk sjef KLP Eiendom)

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver