Sign up Login
10 min read

Bjarne i Trondheim kommune leder veien for ombruk med Loopfront

Featured Image

Trondheim kommune har de siste årene satset på sirkulær økonomi i stor skala, og ombruk har nå blitt en naturlig del av kommunens eiendomsdrift. Ved hjelp av deres gjenbrukslager på Nyhavna i Trondheim og den digitale ombruksplattformen Loopfront, har kommunen oversikt over alle materialer som kan ombrukes i ulike prosjekter.

Bjarne Berntsen, som er gjenbruksoperatør i Trondheim Kommune, har ikke bare påvirket hvordan hans egen avdeling opererer, men også satt et inspirerende eksempel for andre i bransjen. I dag er Bjarne den mest aktive brukeren i Loopfront-plattformen. Loopfronts Chief Circularity Officer Michael Curtis har intervjuet Bjarne om hans metoder og strategier, for å dele verdifulle innsikter for eiendomsselskaper som ønsker å lykkes med ombruk i sin virksomhet.

Jobber med ombruk på heltid
“Min rolle er å ta inn materialer til ombruk fra riveprosjekter eller fra driftsoperatører som vil kvitte seg med overskudd, og gjøre det tilgjengelig for andre i kommunen” forteller Bjarne Berntsen. Han har jobbet med ombruk i Trondheim kommune i snart tre år, og forteller at han trives med jobben, og er stolt av resultatene de oppnår.

“Jeg starter arbeidshverdagen min med å åpne Loopfront og ser om det har kommet inn noen ordrer” forteller Bjarne. “Da ser jeg om det er bestillinger på mitt lager, også kontakter jeg de som har bestilt og hører om de vil ha det nå, eller lengre fram i tid. Det er derfor viktig for meg å ta det imot og gjøre det tilgjengelig så fort som mulig. Det blir for dumt å la det ligge på lager flere uker før jeg gjør noe med det. Jeg får ofte tilbakemeldinger på hvor raskt det går.

Når noen i kommunen tar kontakt med Bjarne om at de har ting stående som kan ombrukes, kjører han ofte bort med elbil og henter det inn til lageret. I noen tilfeller ber han driftsoperatørene sende bilder og informasjon om det de har stående, slik at Bjarne kan legge det rett ut på Loopfront og kjøre det direkte til andre i kommunen som bestiller det. Slik sparer han både transport og plass på lageret.

IMG_2345

Bjarne, som er lageransvarlig, holder oversikt i kommunens Gjenbrukslager. Han forteller at det kommer inn ting til lageret hele tiden, og at det aldri er dødtid. Det som kommer inn kartlegger han i Loopfront med systematisert oversikt over hva som skal settes på hvilken reol, slik at det blir lettere å finne igjen når noen bestiller det.

Andre dager jobber Bjarne med demontering i riveprosjekter før entreprenørene setter igang med riving. Her demonstrerer han alt i fra LED-lys til panelovner som han tar bilde av mens de er i bruk, og legger det ut på kommunens markedsplass i Loopfront med en gang.

"LED-lys er det mange skoler og sykehjem som vil bytte etter hvert, det er jo også en besparelse og bytte om til LED. LED-lys er litt gøy å legge ut på Loopfront, der bestilles det med en gang av driftsoperatørene. På et par dager er det borte. Da sitter driftsoperatørene og følger med på Loopfront for å fange opp skattene”, forteller Bjarne.

“Vi har nesten tusen brukere i Loopfront-systemet,
Målet er å få alle inn i Loopfront”.

- Bjarne Bertnsen gjenbruksoperatør,  Trondheim Kommune

bjarne_2022unnamed

Bjarne viser Trondheim kommunes beholdning i Loopfront i 2022, nå har de større omfang av materialer på markedsplassen

Stor etterspørsel etter brukte materialer i kommunen
Det er økende engasjement for ombruk i kommunens avdelinger. Bjarne får henvendelser fra blant annet driftere, lærere på skoler, barnehager, helsehus, velferdssenter, aktivitetssenter, kulturenheter, idrettsbygg, vedlikeholdsgrupper og kommunale boliger.

Bjarne forteller at det er stor interesse for konstruksjonsvirke i kommunen. Mesteparten av materialene som bestilles går til skoler. Barneskoler og ungdomsskoler har fått mye overskudd av treverk til sløyd slik at de slipper å kjøpe nye materialer.

IMG_2399-1

“Skolene har ikke så mye penger, så da vil de gjerne ha ting gratis, og blir kjempeglade når de får materialer. Vi har også hatt samarbeid med fylkeskommunen på videregående skoler, så der har det vært større byggeprosjekter, de har blant annet bygd lavvoer på Tiller VGS og Charlottenlund VGS. Også har vi hatt maling av avfallsbeholdere av stål som har vært skoleoppgaver, samt oppussing av gamle benker som egentlig skulle kastes, men som ble sendt til Nord-Trøndelag.” forteller Bjarne.

Det går også mye løst inventar til kommunens helsehus, slik som sykehussenger og møbler. De har også gitt konstruksjonsvirke til Pstereo-festivalen de siste årene, som de har fått tilbake igjen etter festivalen var over, og som har blitt ombrukt igjen senere på Lohove barnehage.

“Vi ønsker å ha med alle i kommunen på ombruk. Vi får mail nesten hver dag om at folk ønsker tilgang til Loopfront, også inviterer jeg dem.”

Både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft
“Det er viktig å nevne at vi også har to stykk fra Stavne Dagsverk som har jobbet hos meg lenge. Viktor Woldseth og Siw Espnes vasker takstein og materialer her, og vi ser at de stortrives og gleder seg til å komme på jobb. Hadde vi vært flere ansatte kunne vi ha tatt imot flere og hjulpet til i samfunnet, det jo også sosial bærekraft.”

image_50448385

Viktor Woldseth og Siw Espnes vasker takstein og materialer i Trondheim Kommunes gjenbrukslager

Satser ytterligere med nytt lager for møbler og inventar

Suksessen som Trondheim kommune har hatt med Gjenbrukslageret for byggematerialer har bevist at det både er mulig og lønnsomt, og ikke minst stor etterspørsel etter ombruk.

6640195_5250852-11_Lager_Granåsen Gjenbruksstasjon_Foto_Bergersen arkitekter

Gjenbrukssentralen for møbler og inventar på Granåsen. Foto: Bergersen Arkitekter

 

“Bodil Nilsen Gylland og Ilse Angelo sitter på kontoret sammen med meg nå, men snart flytter de til Granåsen hvor vi har offisiell åpning av Gjenbrukssentralen for møbler 21/6. Der blir det stort lager med reoler slik som her, så da får vi møbler på lageret som vi ikke har hatt plass til å lagre her frem til nå."

"På sikt har vi også mer behov for plass for lagring av stein. Vi skulle hatt et stort utelager. Vi lagrer noe utenfor her, og på Hegstadmyra hvor det ligger mye takstein og brostein. Ombruk av utematerialer og parkutstyr er noe det blir mer og mer av. Det er stor etterspørsel etter brostein, eller storgatestein. “ Forteller Bjarne.


IMG_2404-1

 

Bjarnes 10 suksesskriterier for å lykkes med ombruk

 1. Start tidlig - “Tiden er rett for å satse på ombruk. Vi burde ha startet tidligere. Jeg tror vi må tenke på miljøet slik at våre barn får en bedre fremtid. Ikke tenk at noe ikke er ombrukbart før man har prøvd.

 2. Se på mulighetene - "Det er ikke søppel for alle, for mange andre kan det være veldig brukbart. Man må se på alt som ombrukbart"

 3. Få oversikt - “Det er viktig å ha det ryddig og ha et system for å vite hvor ting er. Man bruker mye tid og unødvendige ressurser på å ikke ha oversikt. Alle vaktmestere har et roterom, som de kan kartlegge selv og legge ut i Loopfront, så kan andre få bruk for det de ikke har bruk for selv.”

 4. Finn dedikerte folk - “Finn rett folk til å jobbe med ombruk, og ha fokus på ombruk hele tiden. Vi har nå blitt flere ansatte som jobber med dette, og ved å øke kapasiteten er jeg sikker på at vi kan øke besparelsene.”

 5. Intern kommunikasjon - “Petter Nerbye, som er områdeleder for gjenbruk i kommunen, presenterer ombrukslageret og informerer rundt om kring i kommunen. Petter har bygd det store nettverket og den teoretiske innsikten om Gjenbrukslageret, mens jeg har gjort det praktiske. En viktig strategi er å ha intern kommunikasjon.”

 6. God og rask service - “God og rask service gir en positiv opplevelse fra starten av. da ser folk at det faktisk er lett å få tak i ombruksvarer og at det lønner seg. De har vært veldig positive og skryter av at det går mye raskere enn å bestille nytt”

 7. Vis fordelene med ombruk - “Hvis man bestiller noe nytt, så får vaktmesterne regninger og påfølgende kontorarbeid. Men når vi leverer internt i kommunen, så kommer det ikke noe faktura eller arbeid med det etterpå. De fleste vaktmestere er folk som liker å jobbe praktisk og ikke med kontorarbeid, og det slipper man når man driver med ombruk.”

 8. Bygg opp nettverk - “Bygg nettverk og bli kjent med driftere rundt omkring. De vet jo hva som slites på byggene og hva som trengs av deler. Da kan de kontakte meg om det er noe jeg har på lager. Samt prosjektledere for vedlikehold som kan ta kontakt hvis de skal pusse opp noe. De sender bilder, også inviteres jeg på byggemøte for å se på ombrukbare produkter”.

 9. Samarbeid innad i kommunen - “Hvis det er produkter som er for store til at jeg kan hente dem i min bil, kan jeg få hjelp fra transport og service- gruppa i Trondheim kommune. Vi har også fått hjelp av eksterne som har gjort kartlegging for oss, blant annet Asplan Viak. Vi har også riveentreprenører som vi samarbeider med. SG Entreprenør hadde to riveprosjekter hvor vi har samarbeidet fint i forhold til levering til oss, og materialene ser fine ut og har blitt demontert i god stand, slik at de er egnet for ombruk.”

 10. Samarbeid med andre - “Mer samarbeid på ombruk mellom kommunene hadde vært veldig fint. Jeg har faktisk levert til Namsos og Fosen. Vi setter halv pris av nypris, men vi burde sette det lavere eller ha det gratis siden vi sparer mye avfall.”
IMG_2418Bjarne Trondheim Kommune

 

Resultater fra Trondheim Kommune sin satsning på ombruk

 • Startet satsingen 2021 og har i dag 4 ansatte som jobber med ombruk.

 • I 2023 sparte Trondheim kommune 12 millioner kroner i innkjøpskostnader på ombruk. Med lager, personell og driftsutgifter på 5 millioner kroner har de spart 7 millioner kroner i fjor.

 • Ombruk i kommunen i 2023 ga besparelser på 300 tonn avfall og 250 tonn CO₂-ekvivalenter gjennom unngåtte innkjøp.

Loopfronts gründer og Chief Circularity Officer Michael Curtis har fulgt Trondheim kommune helt siden starten av deres ombruksreise, og vil gjerne hjelpe din organisasjon med å satse på ombruk!