Sign up Login
5 min read

Kinn Kommune løser kommunal bosetting med ombruk

Featured Image

Kinn kommune har i lang tid vist engasjement og handlekraft omkring sosial inkludering og ressursforvaltning. De har gått systematisk til verks og sørget for at kommunens 17 300 innbyggere forstår budskapet og lar seg engasjere til å bidra til et mer bærekraftig og inkluderende lokalsamfunn.

I kommunen har lagerhold og håndverkertjenester blitt en naturlig del av prosessen og kommunens daglige drift. Både løst og fast inventar sirkulerer blant kommunens 450 boenheter, og det doneres ofte eiendeler fra innbyggerne som kommunen fører en henteordning for.  

Kommunen har i samarbeid med Kinn utdanning- og ressurssenter KF (Flyktninghjelpen) og NAV løst midlertidig bosetting med å møblere tilgjengelige boenheter med brukte møbler. 

175 flyktninger ble bosett i Kinn kommune i 2022, hvor de fleste var Ukrainske flyktninger. I tillegg har kommunen 230 ordinære mottaksplasser samt et akuttmottak i forbindelse med Ukrainakrisen med 100 plasser. Bosetting av 175 flyktninger tilsvarer om lag 50 boliger, der kommunen leier deler privat.

For å hente inn brukte møbelenheter har kommunen blant annet henvendt seg til innbyggerne. Et Google-skjema ble sendt ut der innbyggerne kunne melde inn og donere brukte møbler de selv ikke hadde bruk for. Responsen har vært utmerket, og til nå har 179 møbelenheter og 88 enheter innen kjøkken- og annet utstyr blitt donert fra 88 husholdninger. 

For å løfte arbeidet ytterligere har Kinn kommune ansatt et team som skal operere lageret på heltid og som skal digitalisere arbeidet og rapportere ombruk fremover. 
Vi har intervjuet Kristine Furnes som er teamleder for lager, logistikk og innkjøp om hvordan de har gått frem med ombruksarbeidet i Kinn Kommune.

 

20240430_112106
Kristine Furnes, Martina Bauge og Yana Novotna (Kinn kommune)

Hvilken rolle har dere i Kinn kommune sitt ombruksarbeid?

Vi er et nyoppstartet lager, samt logistikk- og innkjøpsavdeling. Vi administrerer ombruk av kontormøbler, samt brukte møbler som vi tar imot fra private i kommunen. Vi registrerer også nye møbler i Loopfront, slik at vi har oversikt over alt vårt inventar for fremtidig ombruk .


Hva var motivasjonen deres for å arbeide med ombruk i kommunen?

Dette startet i forbindelse med flyktningkrisen. For at vi skulle klare å bosette mange flyktninger, så vi et behov for å samarbeide med lokalbefolkningen i Kinn Kommune, for å sørge for å få tak i alt vi trengte til bosettingen.

20240430_103129


Volumet på prosjektet gjorde det raskt klart for Kinn kommune at de trengte et verktøy for å sikre god oversikt over møbelbeholdningen, møbelflyten og hvor enhetene står til enhver tid. Da så de på Loopfront-plattformen som en god løsning, hvor de har registrert alle lokasjoner, lagre og møbler i prosjektet inn i systemet. 


Hvordan skal dere bruke Loopfront i Kinn kommune sitt ombruksarbeid?

Vi bruker Loopfront til å kartlegge møbler og inventar. Hver enkelt vare får en egen QR-kode som klistres på. Det gjør at hver enkelt unike vare blir lett å finne frem i Loopfront-plattformen for de som drifter lageret vårt. Vi registrerer møbler i asylmottak, alt vi bruker til bosetting, samt at vi nå skal begynne og registrere bygningsmateriell i kommunen. Vi ser verdien av QR-merking i Loopfront, da dette gjør det lettere å holde oversikten over alle varer på lager og ute i de forskjellige kommunale boligene.

Vi har organisert oss slik at det er 3 stykker som har hovedansvar for arbeidet med Loopfront. Dette gjelder både å holde oversikt, samt merking med QR-koder og utlevering av varer til de som ønsker å ta de i bruk.


Hvilke tiltak planlegger dere for å øke graden av ombruk fremover?

Fremover blir det jobbet med å bygge et skadedyrsenter i Florø. Her kan vi fryse og varmebehandle alle møblene og inventaret som vi tar i mot. Slik sikrer vi at de er i god stand før de blir omdistribuert til andre brukere.


Har dere noen tips til andre små kommuner som ønsker bli sirkulære?

  • Det er lønnsomt for både miljø og økonomi.

  • Man får god oversikt over det man har på lager og det som blir ombrukt.

  • Man kan enkelt dokumentere hvem som har fått hva i kommunale boliger. 

    Kristine Furnes, teamleder for lager, logistikk og innkjøp i Kinn Kommune

 

Ønsker dere å komme i gang med ombruk i deres kommune?
Ta kontakt med oss i Loopfront!


Bestill møte med rådgiver