Sign up Login
6 min read

Asker kommune sparer millioner på ombruk

Featured Image

I 2019 satte Asker Kommune i gang med et ambisiøst gjenbrukssprosjekt i samarbeid med Loopfront. Det startet med å kartlegge store kvanta med møbler.

Asker vedtok kommune-delplan for “Klima, energi og Miljø 2018-2030” og “Hovedplan gjenvinning 2016-2025” hvor ombruk og redesign står sentralt. Blant annet har kommunen satt mål om at 80% av møblene og inventaret skal ombrukes.

Vi intervjuet Anja Østerli som er prosjektleder for ombruk og økt materialgjenvinning i Asker Kommune.

Obs: vi har oppdatert resultatene. Du finner dem nederst i blogginnlegget! *

 

2-1Michael Curtis (Loopfront), Anja Østerli (Asker kommune)

 

Hva motiverte Asker til å sette ambisiøse mål om 80% avfallsreduksjon når det gjelder møbler og innredning?

–Nye Asker kommune er tuftet på FN´s bærekraftsmål og ønsker å være ledende på sirkulær økonomi. Satsingen på ombruk av møbler er en del av denne strategien, og det ble igangsatt et pilotprosjekt for ombruk av kontormøbler knyttet til relokaliseringen av avdelinger og ansatte i forbindelse med kommunesammenslåingen med tidligere Røyken og Hurum kommune. Det var en naturlig anledning til å tenke nytt rundt ombruk og alle lokaler som inngår i omorganiseringen fikk kartlagt inventaret sitt for ombruk.

 

Hvordan integreres ombruk og redesign i kommunens praksis og rutiner? Og Hvor godt forankret er ombruk av materialer og inventar blant ledelsen og i organisasjonen?

–Forankring og kommunikasjon på alle nivåer i kommunen har vært, og vil fortsatt være veldig viktig. Prosjektet har hatt god hjelp i at ledelsen har vært støttende. Det har også vært viktig å få både interne enhetsledere og eksterne arkitekter med på laget gjennom å informere og synliggjøre positive effekter.

For å få til den kulturendringen som kreves, i forhold til det å benytte brukt fremfor nytt, har Asker lagt vekt på å motivere de ansatte. Vi bruker hyppig interne kommunikasjonskanaler for å synliggjøre arbeidet som blir utført og gevinsten det gir.

 

Det er store muligheter for å utnytte potensialet til brukte møbler og inventar ved hjelp av redesign. Likevel er det fremdeles mangel på aktører som driver med redesign på industrielt nivå. Hvordan har dere løst dette i Asker?

–Vi har benyttet interne og eksterne ressurser, men her er det stort potensiale for å få inn flere aktører inn i markedet. Et av kommunens arbeidssenter har valgt å arbeide med ombruk og redesign. Solbrå arbeidssenter gir et individuelt arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt gir ny verdi og nytt liv til materialer.

 

Se filminnlegg fra Kommunal Rapport her

 

I dette prosjektet har de produsert ulike prototyper av materiell fra møbler som vi kom til å få overflod av i prosjektet:

  • Den typiske «kommunale laminett stolen» som det finnes uante variasjoner av.
  • Sjalusidøren på skap som er ødelagte
  • Hel tre skrivebord plater, fra utdaterte skrivebord uten hev / senk funksjon.

Fra disse materialene har de redesignet og produsert lamper, benker, kaffebord samt gitt flere laminett-stoler en make-over. De har også tatt på seg oppdrag om å trekke om akustikkplater, rense og trekke om konferansestoler.

Circular Ways er en av våre eksterne samarbeidspartnere. De har fått i oppdrag å produsere en resepsjonsdisk, garderobeløsninger og fellesareal inventar, alt produsert fra overskuddsmateriell som listet opp tidligere.

 

Asker redesign3Resepsjonsdisk hos Asker Kommune laget av gamle stolben og skrivebordsplater1-2Detaljer fra resepsjonsdisken

 

* Tiden går og Asker Kommune fortsetter å se fantastiske resultater. Det er nå over 3 år siden Asker Kommune begynte med ombruks-prosjektet. Ser vi hele perioden under ett - fra juli 2019 til mars 2022, har resultatene blitt enda bedre:

  • Økonomi: over 20 millioner kr i besparelser. Reduksjon i kostnader henger sammen med at kommunen unngår å kjøpe nytt.
  • Avfall: over 140 tonn redusert avfall. Dette er et resultat av forlenget levetid på eksisterende møbler og å unngå innkjøp av nytt. Avfall er beregnet ut ifra registrert vekt på nye lignende materialer (møbler, inventar etc.)
  • CO2-utslipp: en utregnet reduksjon på over 280 tonn. Dette tilsvarer 3 x utslipp fra energiforsyning for hele Asker kommune - hvis vi ser på i 2017-tall.

 

Ønsker du å lære mer om prosjektet eller komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver