Logg inn
6 min read

Asker kommune sparer millioner på ombruk

Featured Image

I 2019 satte Asker Kommune i gang med et ambisiøst gjenbrukssprosjekt i samarbeid med Loopfront. Det startet med å kartlegge store kvanta med møbler.

Asker vedtok kommune-delplan for “Klima, energi og Miljø 2018-2030” og “Hovedplan gjenvinning 2016-2025” hvor ombruk og redesign står sentralt. Blant annet har kommunen satt mål om at 80% av møblene og inventaret skal ombrukes.

Vi har intervjuet Anja Østerli som er prosjektleder for ombruk og økt materialgjenvinning i Asker Kommune.

Obs: vi har oppdatert resultatene. Du finner dem nederst i blogginnlegget!

 

2-1Michael Curtis (Loopfront), Anja Østerli (Asker kommune)

 

Hva motiverte Asker til å sette ambisiøse mål om 80% avfallsreduksjon når det gjelder møbler og innredning?

–Nye Asker kommune er tuftet på FN´s bærekraftsmål og ønsker å være ledende på sirkulær økonomi. Satsingen på ombruk av møbler er en del av denne strategien, og det ble igangsatt et pilotprosjekt for ombruk av kontormøbler knyttet til relokaliseringen av avdelinger og ansatte i forbindelse med kommunesammenslåingen med tidligere Røyken og Hurum kommune. Det var en naturlig anledning til å tenke nytt rundt ombruk og alle lokaler som inngår i omorganiseringen fikk kartlagt inventaret sitt for ombruk.

 

Hvordan integreres ombruk og redesign i kommunens praksis og rutiner? Og Hvor godt forankret er ombruk av materialer og inventar blant ledelsen og i organisasjonen?

–Forankring og kommunikasjon på alle nivåer i kommunen har vært, og vil fortsatt være veldig viktig. Prosjektet har hatt god hjelp i at ledelsen har vært støttende. Det har også vært viktig å få både interne enhetsledere og eksterne arkitekter med på laget gjennom å informere og synliggjøre positive effekter.

For å få til den kulturendringen som kreves, i forhold til det å benytte brukt fremfor nytt, har Asker lagt vekt på å motivere de ansatte. Vi bruker hyppig interne kommunikasjonskanaler for å synliggjøre arbeidet som blir utført og gevinsten det gir.

 

Det er store muligheter for å utnytte potensialet til brukte møbler og inventar ved hjelp av redesign. Likevel er det fremdeles mangel på aktører som driver med redesign på industrielt nivå. Hvordan har dere løst dette i Asker?

–Vi har benyttet interne og eksterne ressurser, men her er det stort potensiale for å få inn flere aktører inn i markedet. Et av kommunens arbeidssenter har valgt å arbeide med ombruk og redesign. Solbrå arbeidssenter gir et individuelt arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt gir ny verdi og nytt liv til materialer.

 

Se filminnlegg fra Kommunal Rapport her

 

I dette prosjektet har de produsert ulike prototyper av materiell fra møbler som vi kom til å få overflod av i prosjektet:

  • Den typiske «kommunale laminett stolen» som det finnes uante variasjoner av.
  • Sjalusidøren på skap som er ødelagte
  • Hel tre skrivebord plater, fra utdaterte skrivebord uten hev / senk funksjon.

Fra disse materialene har de redesignet og produsert lamper, benker, kaffebord samt gitt flere laminett-stoler en make-over. De har også tatt på seg oppdrag om å trekke om akustikkplater, rense og trekke om konferansestoler.

Circular Ways er en av våre eksterne samarbeidspartnere. De har fått i oppdrag å produsere en resepsjonsdisk, garderobeløsninger og fellesareal inventar, alt produsert fra overskuddsmateriell som listet opp tidligere.

 

Asker redesign3Resepsjonsdisk hos Asker Kommune laget av gamle stolben og skrivebordsplater

 

Det har gått ett år siden dere begynte med ombruks-prosjektet, hva er nåværende status? Vil 80% ombruk av møbler bli den nye normalen i kommunen fremover?

–Ombruk av kontormøbler i Asker kommune er fortsatt i en tidlig fase. Det fins likevel data basert på det som er innregistrert av møbler i databasen hittil og effektene på kostnader og miljø under er basert på dette. Endelige resultater vil foreligge når flytteprosjektet er ferdigstilt i 2 kvartal 2021. Slik det ser ut nå, nærmer vi oss 50% ombruk, og derfor regner vi med følgende besparelser:

  • Økonomi: over 11 millioner kr i besparelser. Reduksjon i kostnader kommer i form av at kommunen unngår å kjøpe nytt.
  • Miljø: over 60 tonn redusert avfall. Dette er et resultat av forlenget levetid på eksisterende møbler og å unngå innkjøp av nytt. Avfall er beregnet ut ifra registrert vekt. Ombruk vil også redusere CO2-utslippet med over 100 tonn. Dette tilsvarer omtrent like mye som utslipp fra energiforsyning for hele Asker kommune i 2017.
  • Sosialt: bidrar til arbeidstrening. Flytting av møbler har bidratt til arbeidstrening for personer gjennom NAV og i tillegg har vi et pilotprosjekt med flere av de kommunale arbeidssentrene for å lage nye møbler av ombruksmateriell. De har i tillegg fått oppdrag som å reparere og rense møbler.

1-2Detaljer fra resepsjonsdisken

 

Ønsker du å lære mer om prosjektet eller komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver