Sign up Login
5 min read

Kommun sparar miljoner på återbruk

Featured Image

2019 startade Asker kommun ett ambitiöst återbruksprojekt i samarbete med Loopfront. Projektet är inledningen till en strategiskt viktig omställning för att nå tuffa klimat-, miljö- och återbruksmål. Kommunen har bland annat satt som mål att 80 % av möbler och interiör ska återanvändas. Anja Østerli som är projektledare för återbruk och ökad materialåtervinning i Asker kommun berättar om deras arbete och ambitioner.

Asker

Michael Curtis (Loopfront), Anja Østerli (Asker kommune)

Vad var det som motiverade Asker kommun att sätta så ambitiösa mål som 80% avfallsminskning när det kommer till möbler och interiör?

Nya Asker kommun utgår från FN:s hållbarhetsmål och vill vara ledande inom cirkulär ekonomi. Satsningen på återbruk av möbler är en del av den strategin. 

När Røyken och Hurums kommuner slogs samman till Asker kommun så blev det ett naturligt tillfälle att starta ett pilotprojekt för återbruk av kontorsmöbler kopplat till flytt av avdelningar och medarbetare. Det var ett bra tillfälle att tänka nytt kring återbruk och där alla lokaler som ingick i omorganisationen kartlade sina möbler och interiör för återbruk.

Hur integreras återbruk och redesign i kommunens rutiner? Och hur väl förankrat är återbruk av material och utrustning i ledningen och ute i organisationen?

Förankring och kommunikation på alla nivåer har varit, och kommer att vara, mycket viktigt. Projektet har fått draghjälp genom att ledningen har varit stöttande. Det har också varit viktigt att få med både interna enhetschefer och externa arkitekter i teamet och att informera och lyfta fram positiva effekter.

För att få till en kulturförändring, att använda begagnat istället för att köpa nytt, har Asker lagt energi på att motivera medarbetarna. Att visa de vinster och det arbete som görs i våra interna kommunikationskanaler inspirerar.

Det finns stora möjligheter att utnyttja potentialen i begagnade möbler och interiör genom redesign. Ändå råder det en brist på aktörer som driver redesign på industriell nivå. Hur löste ni det i Asker?

Vi har använt interna och externa resurser, men här finns stor potential att få in fler aktörer på marknaden.

En av kommunens arbetsmarknadsprojekt har valt att arbeta med återbruk och redesign. Solbrå arbeidssenter skapar individuellt anpassade arbetsuppgifter för personer med funktionsnedsättning, samt ger nytt värde och nytt liv åt material.
Se reportage från Kommunal Rapport:

 

I pilotprojektet vid kommunsammanslagningen så producerade medarbetarna på Solbrå arbeidssenter nya möbler från överblivet material. Laminatstolar, jalusidörrar till trasiga skåp och skrivbordsskivor blev: 

  • Lampa
  • Bänk
  • Soffbord
  • Upp-hottade stolar

Circular Ways är en av våra externa samarbetspartners. De fick i uppdrag att skapa en receptionsdisk, garderobslösningar och möbler till våra offentliga utrymmen - allt tillverkat av överskottsmaterial.

Receptionsdisk skapad av stolsben och skrivbordsskivor.

Receptionsdisk skapad av stolsben och skrivbordsskivor.

Hur såg resultatet ut ett år efter att projektet startade? Är 80% återbruk av möbler den nya normen i kommunen?

Återbruket av kontorsmöbler i Asker kommun var fortfarande i ett tidigt skede ett år efter projektstart. Men utifrån vad vi kunde se baserat på de möbler som registrerats i databasen så hade vi redan då uppnått vinster i både kronor och miljöpåverkan. Baserat på redovisningen i databasen närmade vi oss 50% återbruk och följande besparingar:

Ekonomi: Över 11 miljoner kronor
Minskade kostnader tack vare att kommunen undviker att köpa nytt.

Miljö: Över 60 ton minskat avfall
Resultatet av förlängd livslängd på existerande möbler. Beräknat på registrerad vikt.

Miljö: Reducerat CO2-utsläpp med över 100 ton
Motsvarar ungefär mängden utsläpp från energiförsörjning av hela Asker kommun under 2017.

SocialtBidrag till arbetsträning och uppstart av flera pilotprojekt vid kommunala arbetscenter med uppdrag att göra nya möbler av återbruksmaterial.

 

 

Fakta

Asker kommun, sydväst om Oslo i Norge har 96 000 invånare.

De arbetar med Loopfronts plattform och har fram till i början av mars 2022 registrerat 8 188 möbler. Av dessa har 6 047 återanvänts och loopar nu i systemet, 1 040 möbler är reserverade för återanvändning eller redesign.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan göra besparingar genom att återbruka och använda Loopfronts plattform?

Kontakta oss så berättar vi mer och visar hur vårt verktyg stödjer dig i den cirkulära processen.