Sign up Login
2 min read

Loopfront og Celsia samarbeider for å forenkle rapportering innen EU taksonomien

Featured Image

Ved utgangen av året vil alle selskaper som skal rapportere om bærekraft i henhold til EUs taksonomi, merke at kravene øker betkraktlig. Dette har ført til en enorm etterspørsel og interesse for programvare som måler og forbedrer ulike former for bærekraftstiltak.

Som en konsekvens av dette inngår Celsia og Loopfront et strategisk partnerskap for å gjøre det enda enklere for bedrifter å måle og forbedre sin bærekraftsinnsats. 

Celsia gjør det enklere å få en bærekraftsscore. Løsningen lar brukerne raskt beregne, administrere og forbedre poengsummen deres. Jo enklere det er å se mangler, jo enklere er det å gjøre noe med dem. Loopfront på sin side, er en digital materialhåndteringsplattform utviklet for å gi oversikt gjennom materialkartlegging slik at ombruksgraden av det man eier øker. Dette resulterer i en reduksjon av ny-innkjøp, som igjen reduserer CO2-utslipp, men også avfall.

celsia plattformCelsia gir bedriften din en effektiv og kompatibel trinn-for-trinn-vurdering iht. EU taksonomiens kriterier.

 

– Jeg ser på vårt partnerskap med Loopfront som en forlengelse av vårt mål om å gjøre bærekraftstiltak målbar og gjøre det mulig å forbedre dem gjennom datadrevne beslutninger. Vi håper dette partnerskapet vil være til nytte for kundene våre og at de kan få informasjoen de trenger på enklest mulig måte, sier Petter Reistad, administrerende direktør i Celsia.

 

loopront inventoryLoopfront gir med kartleggingsverktøyet god oversikt over det bedriften din eier. Rapporteringsdelen viser både miljømessige og økonomiske besparelser ved å ombruke istedenfor å kjøpe nytt. 

 

Kundene til Celsia og Loopfront vil nå få tilgang til det beste fra begge selskapene; Celsias programvareløsning for å beregne deres bærekraftstiltak opp mot EU Taxonomiens poengsum, og Loopfronts kartleggingsverktøy og markedsplass for å gjøre ombruk av eiendeler langt enklere.

– Partnerskapet gjør oss sterkere. Med et bedre datagrunnlag, tilgang på ny kompetanse og teknologi, vil våre kunder se bedre resultater raskere enn de kunne forestilt seg. Det beste er at de også vil kunne se hvordan jobben de gjør har en direkte påvirkning på reduksjonen av CO2-utslipp og avfall, sier Vlad Kazanski, Head of Partnerships i Loopfront.

 

Vil du vite mer om partnerskapet?

Kontakt oss om muligheter for samarbeid