Sign up Login
1 min read

Automatiskt CO2-värde när du kartlägger i Loopfronts plattform

Featured Image

Detaljerade rapporter kräver detaljerad kartläggning. Om du vill rapportera besparingar i CO2, då behöver du registrera CO2-data. Så enkelt är det.

Hur vet jag vad en begagnad produkt har för CO2-värde, är en återkommande fråga till Loopfronts support.

Svaret fram till nu är att du fått söka efter informationen i produktspecifikationen, kontakta leverantören eller gissa.

En uppgift som kan vara både tidskrävande och krånglig. Därför har vi tagit fram generiska CO2-värden baserade på medianvärdet av flera produkters EPD-er (produktbeskrivningar) inom kategorin.

Från och med nu genereras ofta ett automatiskt CO2-värde när du kartlägger en produkt i Loopfronts plattform.

 

Så här fungerar det

 

 

 

 

Funktionen för automatiskt CO2-värde är flexibel. Det innebär bland annat att:

  • Du kan ta bort det.
  • Du kan ändra det.
  • Du kan se beräkningen.
  • Du kan ange en specifik vikt för att få en ny beräkning.
  • Du kan se alla EPD-er och välja ett värde från en specifik produkt.

Vill du veta mer?

Om du har frågor, funderingar eller vill se hur det fungerar i alla moment som bygger på CO2 i plattformen? Då kan du alltid kontakta support@loopfront.com för att få hjälp.

Lycka till!