Sign up Login
6 min read

Forenklet prosess for dokumentasjon av brukte byggevarer

Featured Image

18. mai lanserte regjeringen en pressemelding om at det fra 1.juli 2022, skal bli enda enklere å selge brukte byggematerialer. Regelverket rundt kjøp og salg av byggematerialer har fram til nå vært likt for nye og brukte materialer, noe som har vært en barriere for at bygg- og eiendomsbransjen skal kunne bli sirkulær.

-For å nå Norges klima- og miljømål må vi gå fra å være «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille. Derfor forenkler vi nå regelverket for å gjøre det lettere å bruke byggevarer om igjen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 

Hvordan fungerer de nye forskriftene?

Det nye regelverket innebærer at det ikke lenger er selgeren av materialet som må fremlegge dokumentasjon (DOK). Nå kan den produseres i andre deler av verdikjeden der det er krav om at materialet er i samsvar med byggeteknisk forskrift (TEK17).

 

Regjeringen.no | Gjør det enklere å selge brukte byggevarer | Pressemelding | Dato: 18.05.2022

Foto: Screenshot fra regjeringens pressemelding 18.05.2022

 

Dersom materialet skal ombrukes på en måte som det ikke stilles spesifikke krav til, er det heller ikke nødvendig å fremlegge dokumentasjon på materialet for å selge eller kjøpe det. 

"For byggevarer uten vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i byggteknisk forskrift gjelder ikke § 10 tredje ledd og § 12. Produkter uten eller med meget liten betydning for byggverk er også unntatt fra noen av kravene i forskriften.  Eksempler på slike produkter kan være listverk m.m. For disse byggevarene gjelder ikke forskriften § 10 tredje ledd (krav om dokumentasjon i henhold til en teknisk spesifikasjon) og § 12 (vurdering og verifikasjon av byggevarens egenskaper). "

 

Dibk endring regelverk

Foto: Screenshot fra Direktoratet For Byggkvalitet 01.07.2022


Dersom materialet skal brukes på en måte som krever dokumentasjon på sikkerhet, helse eller miljø, kan dette anskaffes av kjøperen av materialet, eller en videreformidler av materialet før det tas i bruk.

"Forskriftsendringen som vi nå vedtar, skal åpne opp for grønn vekst i markedet for brukte byggevarer. Jeg håper byggenæringen vil benytte seg av spillerommet vi nå gir dem til å vise at de er en fremtidsrettet næring, og at de er en del av løsningen når Norge skal nå klimamålene." Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

 

Hva betyr forskriftsendringen for din bedrift?

Selv om forskriftsendringen vil gjøre håndteringen av å selge brukte byggevarer bedre, har vi likevel en lang vei å gå for å gjøre det enklere for alle parter i verdikjeden. Mange aktører i bransjen, slik som Trondheim Kommune, oppfordrer myndighetene til å gjøre større endringer i regelverket.

"Vår oppfatning er at det ikke er lempet på dokumentasjonskravet, men at ansvaret for å dokumentere er flyttet på. Sagt på en annen måte har det blitt enklere å kvitte seg med ombruksmaterialer, men det har ikke blitt enklere å bruke dem. Dokumentasjonskravet bør på generelt grunnlag begrenses, siden aspektene knyttet til helse, miljø og sikkerhet i bygg ivaretas av TEK. Hvis et materiale skal benyttes i en kritisk bygningsdel, må selvfølgelig egenskapene dokumenteres. Skal det derimot ikke det så bør kravene til dokumentasjon begrenses til miljøaspektene, slik at vi ikke ombruker farlige eller skadelige materialer. Kort oppsummert; vi hadde håpet at Direktoratet hadde strukket seg lenger for å oppnå ombruk." Petter Nerbye Grønbeck, Gjenbrukskoordinator Trondheim Kommune

Loopfront støtter Trondheim Kommunes oppfordring til myndighetene om å begrense dokumentasjonskravet ytterligere siden det fremdeles er fullt brukbare byggematerialer som svinnes hver dag. Denne sløsingen kan vi ikke godta - spesielt i en tid der tilgangen på nye materialer er svekket. Prisene på alt fra trevirke til stål og kobber øker kraftig, samtidig som det rives mer enn 20.000 bygg i Norge hvert år. Skal næringen lykkes med et grønt skifte trenger vi å gjøre flere endringer i det reviderte forskriften.

"For E.C. Dahls Eiendom AS vil det være svært positivt å kunne ombruke byggematerialer, så lenge materialene er i god stand og fullt ut dekker gjeldende funksjonskrav, selv om vi ikke har tilstrekkelig original produktdokumentasjon." Svein Erik Nordbotten Adm dir E.C. Dahls Eiendom AS

 

Dokumentasjon og materialpass samlet på et sted

Med Loopfront kan du enkelt kartlegge materialer for å planlegge dine bygg- og møbleringsprosjekter. Plattformen gir organisasjonen din mulighet til å kjøpe og selge materialer, inventar og utstyr internt i organisasjonen, men også samarbeide med andre aktører i bransjen. Den tilrettelegger også for at alle som er involvert i prosjektet skal kunne laste opp nødvendig informasjon og dokumentasjon digitalt, og knytte det til det kartlagte materialet. Slik sørger man for at dokumentasjonen alltid er tilgjengelig og tilkoblet materialet etter hvert som det flyttes og skal brukes om igjen. Eksempel på materialkort i Loopfront. Dokumentasjon for betongsøyle
Foto: Screenshot fra Loopfront. Eksempel på materialkort for en betongsøyle. 


Ønsker du å få oversikt over materialene dine slik at du kan selge det du ikke trenger selv? Eller er du på utkikk etter brukte materialer til dine prosjekter? 
Ta kontakt med oss i Loopfront for å komme i gang!

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver