Sign up Login
2 min read

Det handlar om mod – inte lagstiftningen

Featured Image

Panelsamtal 5 juli, klockan 10.00 på Swecos återbruksscen i Visby under Almedalsveckan

Tack Björn Ljung, Lennart Bondeson och Gustav Hemming för att ni vill bidra till förändring inom bygg- och fastighetsbranschen!

Det handlar om mod och kraften att bryta gamla vanor. Det enades de tre paneldeltagarna, Björn Ljung, Liberalerna och ordförande i Stockholmshem AB, Lennart Bondesson, Kristdemokraterna och ordförande i Sveriges klimatkommuner samt Gustav Hemming, Centerpartiet, samhällsbyggnadsregionråd i Region Stockholm när de träffade Anna Forsberg, VD för Loopfront och Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Architects.

Om vi river en kvadratmeter armerad betong – innebär det 1 500 kilo koldioxidekvivalenter. Det är samma summa som jag som stockholmare ska leva på under ett år, berättar Björn Ljung. Därför vill Stockholmshem som ett av Sveriges största bostadsbolag ligga i framkant när det gäller miljö – och där är både smart renovering och återbruk en viktig del.

Paneldeltagarna tycker inte att det är lagstiftningen som står i vägen för ökat återbruk. Lennart Bondeson menar att det i stället handlar om att ha kunskap och mod att göra rätt. Även om det också behövs tydligare regelverk från staten.

Det handlar om att skapa bra återbruksförutsättningar tillsammans med företagen. Men politiken måste vara modig när man beställer, tillägger Lennart Bondeson.

 

Inte heller bruksvärdessystemet är något hinder för ökat återbruk enligt paneldeltagarna.

Att man river ut så mycket handlar i första hand om gammal vana, säger Lennart Bondeson.

 

Gustav Hemming pekar på att Region Stockholm som en del i sin regionala planering skulle kunna hjälpa regionen att samordna sig när det kommer till att tillsammans återbruka mer byggmaterial. Regionen jobbar redan nu med stöd till kommunerna i hur man ska kunna klara de regionala utvecklingsmålen. Här kan vi även jobba med stöd i återbruksprocesser.

Lagstiftningen är egentligen inget hinder, menar Björn Ljung, eftersom den inte säger något om materialval, så länge det inte handlar om farliga material. Björn vill i stället att Boverket tar fram ett mål för koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Då sätter man press på den som ska bygga. Och så får vi snurr på återbruket.

Björn Ljung; Vad har ni för roll som kommunalt bolag när det gäller att inspirera till omställning mot mer cirkulära materialflöden och verktyg för förenklade processer?


Lennart Bondeson
; På vilket sätt kan cirkulär materialhantering bidra till att det går fortare att ställa om till minskade klimatutsläpp för Sveriges kommuner?


Gustav Hemming
; Vad tror du behövs för att ge invånare och företag i regionen rätt drivkrafter till ökat återbruk och minskad användning av nya material?