Sign up Login
2 min read

Det räcker inte att minska klimatutsläppen - vi behöver undvika dem

Featured Image

Världen står inför en stor förändring, vi behöver inte bara minska utan undvika  klimatutsläpp för att leva upp till målen i Parisavtalet. Genom att arbeta mer cirkulärt har svensk bygg och fastighetssektor en outnyttjad potential. Loopfront startar upp verksamhet i Sverige och blir därmed det största företaget på den skandinaviska marknaden med en digital lösning för att systematiskt hantera byggmaterial, möbler och interiör för ökad återanvändning. Genom att öka återanvändningen kan svenska kommuner och företag reducera minst 10 % av sina klimatutsläpp och samtidigt spara miljontals kronor.

 

AnnaF

Anna Forsberg är nytillträdd VD för Loopfront i Sverige.

Varför valde du att börja på Loopfront?

- För att branschen ska lyckas med omställningen och nå Parisavtalets klimatmål är återanvändning och återbruk nödvändigt. Byggmaterial står för en allt större del av fastigheternas samlade miljöpåverkan och vi behöver göra något åt klimatutsläppen nu. En aktiv åtgärd är att arbeta systematiskt med återanvändning inom den egna verksamheten och fastigheten eftersom nya utsläpp då går att undvika.

Varför är cirkulär ekonomi centralt för bygg- och fastighetssektorn?

- Idag står bygg och fastighetssektorn för över 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Genom att systematiskt kartlägga, mäta och följa upp kan branschen bli bättre på återanvändning och därmed undvika stora mängder klimatutsläpp och stärka den gröna omställningen. 

Anna Lagergren affärsutvecklare i Loopfront Sverige fyller på:

- Att återanvända byggmaterial och inventarier borde vara en självklarhet. Vi behöver undvika utsläpp och användandet av jungfruliga material. Här kan våra kommuner och fastighetsägare med enkla medel dra ett rejält strå till stacken.

När har en kommun eller fastighetsägare nytta av plattformen?

- Många fastighetsägare och förvaltare har ett eller flera lager av möbler och material som bara står och samlar damm. Loopfront har utvecklat en digital plattform för att hålla ordning på möbler och interiör så de verkligen kommer till användning i hela organisationen.  Det samma gäller för byggmaterial. Genom att kartlägga byggnaders materielinnehåll inför ombyggnation eller rivning så ökar möjligheten att kunna återanvända dem. 

- Det som mäts genomförs - vi vill bidra till branschens utveckling både vad gäller digitalisering och minskad klimatpåverkan, avslutar Anna Forsberg.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor:
E-post: anna.forsberg@loopfront.com

För att hålla dig uppdaterad vad som händer på Loopfront anmäld dig till vårt nyhetsbrev