Sign up Login
3 min read

Bydel Søndre Nordstrand har spart ca. 3 mill på ombruk

Featured Image

Bydel Søndre Nordstrand har flyttet 300 ansatte inn i deres nye bydelshus og har spart nærmere 3 millioner kroner på ombruk av møbler og interiør. Vi tok en prat med Per Ivar Hammershaug, Enhetsleder i Oslo Kommune, Bydel Søndre Nordstrand for å finne ut hvordan de gjorde dette i praksis.

Hva var utgangspunktet for å utføre ombruk i deres prosjekt?

-Vårt prosjekt gikk ut på å flytte fra fire forskjellige lokasjoner og inn i vårt nye felles bydelshus. Det var omkring 300 ansatte som skulle flyttes, og i tillegg har det vært flere delprosjekter innenfor dette prosjektet.

Hva er deres mål for sirkulær økonomi?
–Vi har ikke noe uttrykt mål for sirkulær økonomi – ikke som jeg er kjent med. Vi lever likevel i tiden, som alle andre. Dette innebærer at ombruk, miljø, klima er veldig viktig – både for Oslo Kommune, men også for bydelen.

Vi har en rekke klima- og miljømål som vi måles på hvert år, og i forbindelse med at vi skulle ha et nytt bydelshus, så var det naturlig å også se på hvilken grad av ombruk som er mulig å få til innenfor de rammene vi hadde.

For oss har økonomi og ombruk gått hånd i hånd. Tidligere i prosjektet var fokuset mer på den miljømessige siden ved ombruk. Underveis har det blitt ganske sterkt fokus på det økonomiske, som gjør at vi ble utfordret på ombruk i større grad enn vi egentlig hadde planlagt.

IMG_8559-2

 

Hvorfor er det viktig å bruke en digital plattform for å kunne utføre prosjektet deres best mulig?

–Det er som alt annet, vi er avhengige av å bruke gode verktøy for å kunne jobbe effektivt. Tidlig i denne prosessen dreide det seg i stor grad om å kartlegge – hva har vi og hvordan skal vi stille oss til det vi har? I stedet for å gå rundt med penn og papir eller bare jobbe i Excel, noe som ikke var ønskelig‚ valgte vi Loopfront. Excel kan brukes til så mangt, men i en registreringsfase så egner ikke dette programmet seg.

Jeg var veldig glad for å finne et verktøy som kunne hjelpe meg i denne fasen av prosjektet. Vi har jo hatt et tidspress, så da må vi jobbe smart.

Hva vil du si til andre bydeler eller kommuner som ønsker å bli mer sirkulære?

–Den viktigste lærdommen jeg har tatt med meg, er å være så nøye som overhode mulig under kartleggingen. Du kan ha prinsipper, politikk og retningslinjer, men når alt kommer til alt, så er det vurderingen man gjør på hvert enkelt møbel som gjelder. I vårt tilfelle, der vi har registrert opp imot 3000 artikler, så husker man ikke etter hvert hvordan den stolen eller pulten var. Du må få ned mest mulig informasjon, så detaljert som mulig, i det øyeblikket du kartlegger. Det ser vi at vi burde gjort bedre. Når du kommer ut i prosessen på hva du kan ombruke og ikke, så ender man opp med å dra tilbake og sjekke fordi kartleggingen ikke har vært nøyaktig nok. Bruk så mye tid på detaljer som nødvendig under registreringen – det vil man spare masse tid på i etterkant.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver