Sign up Login
2 min read

Tips: Skap verdi fra beholdningen din

Featured Image

Både svensk og norsk lovgivning krever at bygninger som står foran riving eller større ombygging skal kartlegges. Målet er å identifisere materialer som kan ombrukes. Lovverket har vært på plass siden 2021 i Sverige og siden 2022 i Norge.

I Norge er det TEK 17 som stiller krav til kartlegging ved ombygging og riving. Ved ombygging må man i det minste kartlegge hva som skal fjernes eller flyttes. Materialer som skal forbli i samme funksjon trenger ikke å kartlegges.

I Sverige krever PBL (Plan- och byggnadsloven) at kontrollplanen beskriver hvilke materialer skal ombrukes og på hvilken måte og/eller materialene skal materialgjenvinnes dersom de ikke kan ombrukes.

Oppfølgingen av etterlevelse av lovene er så langt lav og det er stor risiko for at ombrukslageret blir nok en hylle- eller mappevarmer. Derfor vil jeg gi mine fem beste tips til hvordan du som kunde kan maksimere nytten av å gjennomføre en ombrukskartlegging:

  1. Framover - for at prosjektet skal ha de beste forutsetningene for å maksimere ombruk og finne disponibilitet for materialer både internt og eksternt, er det viktig å gjøre opp status i god tid. Bruk gjerne en systematisk tilnærming og kartlegg eiendommer fortløpende som du vet står foran planlagt vedlikehold. På denne måten reduserer du risikoen for å gå tom for tid når prosjektet skal gjennomføres.

  2. Digitaliser datainnsamlingen – for å få mest mulig verdi ut av en varebeholdning over tid er det viktig at den som gjennomfører kartleggingen har tilgang til en digital systemstøtte. Ved å gi materialet en digital identitet tidlig, kan grunnlaget for anskaffelse av demontering, reparasjon, ombruk i andre prosjekter eller deponering lettere identifiseres. Digitalisering fra start forenkler også statistikkinnsamling, oppfølging og rapportering.

  3. Involver - sørge for at arkitekter, konsulenter og andre inviteres til å vurdere det kartlagte materialet for å maksimere ombruk i eget prosjekt, redusere avfallsgenerering og klimapåvirkning. Både arkitekt og entreprenør må involveres tidlig for at vi skal lykkes med ombruk i et prosjekt.

  4. Selektiv demontering i stedet for riving – dette er et absolutt must for at ombruk skal bli en realitet. Krev at den som skal ta ned og demontere bygningsdeler og materialer har den kompetansen som kreves for å sikre at det demonterte materialet beholder sin verdi og tilstand for ombruk. Det er flere aktører som tilbyr både demontering, logistikk og noen ganger også mellomlagring.

    Ved allerede å ha vurdert hvilket materiale som skal ombrukes, kan du enkelt lage et bestillingsdokument for entreprenøren som har fått i oppgave å montere materialene.

  5. Dele materialer med andre eiendomsbesittere – ved å samarbeide med andre lokale eiendomsbesittere i geografisk nærhet skapes muligheten for å møte behov og etterspørsel raskere, samt holde transportbehovet og dermed klimabelastningen nede.

Er du offentlig eller privat eiendomseier og har en eiendomsportefølje hvor du skal rive, bygge om eller er du eiendomsutvikler med kommende rivinger i porteføljen? Ikke nøl og ta kontakt med oss så kan vi fortelle deg mer om hjelpen Loopfronts digitale plattform kan tilby.


Anna Forsberg

anna.forsberg@loopfront.com
+46 730 73 72 24