Sign up Login
4 min read

Studenter engasjeres i ombruks-kartlegging

Featured Image

Tidligere i år intervjuet vi Vestre Viken Helseforetak som har spart over 5 millioner kroner med ombruk av møbler og IKT-utstyr i 2022. I tillegg til sparte innkjøpskostnader oppnådde de også besparelser i form av reduserte utslipp og redusert avfallsmengde. Vestre Viken fikk hjelp av fire studenter til å gjennomføre ombrukskartleggingen i løpet av sommerferien. Organisasjonen hadde behov for flere ressurser enn de hadde satt av for å få til kartleggingen og utlyste derfor sommerjobber. Studentene forteller om sin opplevelse med ombrukskartlegging og bruk av Loopfront som verktøy.

Lise Folkestad (23), Solveig Hübschle (17), Emil Henriksen (18) og Markus André Sjaavaag (26) var alle på utkikk etter sommerjobb, og flere av de fant stillingen som ombrukskartlegger via ulike digitale kanaler, (Finn.no, Webcruiter etc.). To av de ble tipset av familie som allerede er ansatt i Vestre Viken.

Markus studerer lektorutdanning, Lise har nettopp fullført bachelor i HR og personalledelse mens Solveig og Emil går studiespesialiserende. Selv om de ikke har fagbakgrunn tilknyttet sirkulærøkonomi direkte er de alle engasjerte i miljø og bærekraft.

"Vi synes sirkulær økonomi og ombruk er viktig og nødvendig for å redusere CO2-utslipp og miljøbelastning."

Studentene lærte raskt hvordan de skulle bruke Loopfront-plattformen og mente at det er et lett program å bruke. De forteller at "kartleggingen i seg selv kan være litt ensformig, men det er gøy å vite at man bidrar til å øke bevisstgjøring av ombruk". Solveig og Emil har tidligere kartlagt i Loopfront og opplever at den pågående utviklingen av verktøyet har gjort kartleggingsprosessen mer effektiv.
"Sammenlignet med den tidligere utgaven av Loopfront, har det gått raskere nå med den nye utgaven. Dette skyldes nok fordi denne utgaven husker lokasjon og romnummer, samt at det er integrert AI som automatiserer mye av registreringsprosessen for oss".

Samtidig som studentene tilegner seg arbeidserfaring med sommerjobben ligger det også et verdifullt læringsutbytte i å jobbe med ombrukskartlegging. Etter hvert som flere sektorer går i retning av bærekraftig utvikling vil det bli større etterspørsel etter kunnskap og relevant erfaring med sirkulærøkonomi i praksis. Dette gir studentene et forsprang i det fremtidige arbeidslivet.

"Vi fraskriver oss ikke å eventuelt jobbe med dette i fagfeltet i fremtiden. Vi ønsker alle å bli kontaktet dersom andre skulle trenge bistand til ombrukskartlegging."


For møbler og inventar kan alle gjennomføre selve kartleggingen
, da det ikke krever særskilt kompetanse ved registrering. Kartlegging utføres ofte av driftspersonell, interne miljørådgivere, prosjektmedarbeidere, innkjøpere eller andre som har et naturlig forhold til ressursene som skal kartlegges. Her kan også studenter eller sommervikarer bidra til kartleggingen, uavhengig av fagbakgrunn.

For byggematerialer kreves det gjerne mer kompetanse for å kunne vurdere ombrukbarhet og detaljer som skal registreres. Ofte utføres kartleggingen av rådgivende konsulenter, arkitekter, prosjekteringsgrupper, samt driftspersonell eller studenter med bygg / miljøbakgrunn.

registering ntnu-1
(Studenter fra Arkitektur- og Bygg-fag kartlegger i Loopfront for NTNU)


Trenger du bistand til ombrukskartlegging?
Loopfront & REdu samarbeider for å hjelpe deg!

Vi har gleden av å kunngjøre et spennende samarbeid med REdu,
et program dedikert til å fremme kompetanseutvikling innen gjenvinningsbransjen. Vårt mål er å tilby våre kunder ekstra ressurser i ombrukskartleggingen.

Hva betyr dette for deg?
Vi har etablert en database med dyktige studenter som har kompetanse innen Loopfront-systemet og som er klare til å hjelpe våre kunder med kartleggingsoppgaver. Dette er en flott mulighet for deg hvis du mangler ressurser eller tid til å gjennomføre kartleggingene selv.

Hvem er REdu?
REdu er et program i regi av Avfall Norge, som jobber for å inspirere og engasjere unge talenter til å utforske karrieremuligheter innen gjenvinningsbransjen. Les mer om REdu på deres nettside: https://redu.no/

Hvordan kan du dra nytte av dette tilbudet?
Hvis du har et ombruksprosjekt og ønsker kontaktinformasjon til en student i ditt område, vennligst kontakt vår supportavdeling på kontakt@loopfront.com.
Vi hjelper deg med å finne den rette ressursen for ditt prosjekt!

Er du en student som er interessert i sirkulærøkonomi og ønsker verdifull arbeidserfaring? Ta kontakt med Heidi Hopstock på heidi.hopstock@avfallnorge.no

Sammen med REdu jobber vi for å styrke din interne kapasitet i kartleggingsprosessen. Dette er en unik mulighet for deg til å få fart i prosjektene dine med bistand i ombrukskartlegging samtidig som du støtter unge talenter som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid.