Sign up Login
5 min read

Vestre Viken redder både liv og planeten

Featured Image

Vestre Viken Helseforetak er ett av de største helseforetakene i Norge, og forvalter åtte klinikker på Østlandet, hvorav fire er regionale sykehus. I tillegg til å redde liv, satser de nå også på å redde planeten. Organisasjonen har spart over 5 millioner kroner med ombruk av møbler og IKT-utstyr i 2022.

I tillegg til sparte innkjøpskostnader kommer besparelser i form av reduserte utslipp og redusert avfallsmengde. Vestre Viken har hatt en møbelforvalter ansatt siden 2018, først i 50% stilling, og fra slutten av 2021 utvidet til 100%.

 

 

Vi har snakket med Marit Johansen Søderstrøm, Møbelforvalter,
Angie Maria Albarracin Barrio de Mendoza, systemansvarlig for bruk av Loopfront i Vestre Viken.

Vil dere fortelle kort om hva prosjektet deres i Vestre Viken går ut på?

Vi er et grønt sykehus i Vestre Viken Helseforetak som ønsker å satse på sirkulæritet. Med det ønsker vi å ombruke mer for å kunne spare miljø, CO2 utslipp og minske kostnader ved å ikke kjøpe inn nytt. Derfor har vi blant annet gått inn for å kartlegge Drammen sykehus.

VV lokasjonerEt utvalg med lokasjoner registrert i Loopfront. Trykker man seg inn på et bygg får man opp detaljer som adresse, areal og antall etasjer. 

 

Hva har vært målet med kartlegging av Drammen sykehus? Og hvordan har dere gått fram i denne prosessen?

Målet med kartleggingen er å vite hva vi kan ombrukes hos de andre sykehusene vi har. Samt om det er noe vi kan ta med videre i forbindelse med Nytt Sykehus Drammen (NSD). Vi har også registrert avfall slik at vi får en oversikt over dette. I tillegg får vi en oversikt over hva som kan ombrukes fra andre eksterne aktører.

 

Vi skjønte raskt at vi trengte mer ressurser enn vi hadde satt av for å få til kartleggingen, samt det videre planleggingsarbeidet i Loopfront.

 

Dere har fått hjelp av studenter til å gjennomføre kartleggingen. Hvordan ble de engasjert i prosjektet, og hvordan har samarbeidet gått?

Vestre Viken la ut en annonse på Finn, som flere søkte på. Studentene kommer fra ulike skoler/universiteter. Fire studenter ble engasjert i 6-8 uker til sammen. Ansettelsen og samarbeidet har gått veldig fint. Studentene lærte raskt programmet Loopfront og de mente at det er et lett program å bruke. Vi er ikke ferdige med registreringen ennå, og må ha flere ressurser inn for ferdigstilling.

VV beholdning3Noen av de ombrukbare produktene kartlagt av Vestre Viken. Det meste kan kartlegges! Trykker man på et materialkort vises detaljer om tilstand, materialpass og ordrestatus.

 

Dere har kartlagt materialer med potensial for ombruk med estimert klimafotavtrykk på nesten 900 tonn CO2! Hva tenker dere om dette og hva er planen videre for disse materialene som nå har blitt kartlagt?

Vi ønsker å ombruke dette i NSD, eller ved andre avdelinger i Vestre Viken. I tillegg tenker vi at frivillige organisasjoner eller andre eksterne leverandører kan ha utbytte av noe av materialene. 

I framtiden har vi et ønske om å etablere et lager som vi kan ha for å kunne lagre og ombruke møbler internt eller eksternt.

 

Hvilken ambisjoner for ombruk har dere fremover? 

Vestre Viken har høye ambisjoner  ift. bærekraft og vi vil fortsette å jobbe for øke de besparelsene vi har oppnådd så langt. De viktige erfaringene vi har samlet gir oss tro på at vi kan doble besparelsene de neste årene.

Irene Beheim, Avdelingssjef Eiendomsforvaltning og utvikling

 

Har dere noen tips til andre organisasjoner som skal starte med kartlegging?

For å få mest mulig verdi av å jobbe med en digital plattform som Loopfront kreves det at dataene opprettholdes og vedlikeholdes. Det stopper ikke med registrering. Etter kartleggingen kreves det logistikk og ressurser som arbeider i selve Loopfront-programmet. Med det i bakhodet innser vi at uansett om vi tar i bruk markedsplassen internt eller eksternt så starter det med en god intern organisering, og at flere personer er dedikerte til å arbeide med ombruk.

 

Om Vestre Viken Helseforetak 

​Vestre Viken Helseforetak har cirka 9 870 ansatte og yter sykehustjenester og spesialhelsetjenester til 501 000 personer i 22 kommuner i Norge. Tjenestene ytes i nært samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene der Vestre Viken Helseforetak driver.

 

Ønsker du å komme i gang med et ombruksprosjekt i din organisasjon? Fyll ut skjemaet via knappen Kontakt oss eller finn et møtetidspunkt og snakk uforpliktende med en av våre sirkulære rådgivere! 

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver