Sign up Login
4 min read

Sirkulær økonomi i eiendomsdrift

Featured Image

Trondheim kommune går sirkulær i eiendomsdrift

Ledere med verdier og ambisjoner

I en stor by utgjør administrasjon og vedlikehold av over 1 million kvadratmeter betydelige praktiske utfordringer og budsjett- og kapasitetsbegrensninger gjør det  vanskeligere å oppnå målet om økt sirkularitet.

Kommunens oppgave er å redusere forbruk, avfall og utslipp. For å oppnå dette må kommunen jobbe smartere og mer effektivt. Trondheim kommune verdsetter åpenhet, mot og kompetanse.

Løsning

En skole i Trondheim kommune hadde begrensede midler tilgjengelig for å erstatte et defekt ventilasjonsanlegg. Ved å benytte seg av Loopfronts plattform oppdaget kommunens ombrukskoordinator imidlertid at de hadde et ventilasjonssystem lagret som kunne gjenbrukes.

Ved å velge å gjenbruke ventilasjonssystemet oppnådde Trondheim kommune kostnadsbesparelser, redusert avfall og utslipp, samt et bedre inneklima for skolebarna sammenlignet med det forrige systemet. Den digitale oversikten over ombruksbare ressurser gjorde det mulig for kommunen å raskt evaluere systemet med bistand fra en tekniker som hadde tilgang til dataene.

Fordeler

1. Utforske alternativer til nyanskaffelse

Gjennom en porteføljeoversikt kunne Trondheim kommune oppdage skjulte muligheter for kostnads- og avfallsbesparelser. Dette gjorde det mulig å utforske alternative løsninger og møte driftsbehov på en mer effektiv måte på ulike steder. Ved å ikke begrense seg til å kjøpe nytt, kunne de utforske ressursene de allerede hadde tilgjengelig.

2. Verdifulle materialer beholdes

Å beholde verdifulle eiendeler er avgjørende, da det dekker umiddelbare behov, reduserer kostnader knyttet til avfall og gir et alternativ til å kaste bort ressurser. Ved å identifisere og gjenbruke verdifulle materialer eller utstyr, kunne Trondheim kommune dra nytte av allerede tilgjengelige ressurser istedenfor å kjøpe nytt. Dette bidro til å spare penger og redusere avfallsmengden.

3. Oppfyllelse av organisasjonens krav

Økt synlighet i forhold til unngåtte kostnader, avfall og utslipp hjalp ledere med å implementere mer bærekraftige praksiser i organisasjonen og oppfylle kravene i TEK17 og kravene i BREEAM-NOR

 

Trondheim kommune - Kort Fortalt

Utfordringer

  • Manglende oversikt over ombruk- og reparasjonspotensial
  • Samarbeid med partnere
  • Begrenset budsjett og kapasitet

Fordeler i løpet av et år

  • Kostnadsbesparelser : 3.200.000NOK
  • Avfall spart: 120.000kg
  • Klimagassutslipp (A1-A3): 62.000 kg CO2

 

Kontakt: Petter Nerbye 

Gjenbrukskoordinator

“Loopfront er helt genial. Jeg har brukt den til å hente flere ting. Blant annet klosetter og armaturer. Ombruk er en fin måte å oppgradere på, og samtidig holde kostnadene nede.”