Sign up Login
5 min read

Slik får Trondheim Kommune oversikt over ombrukbar bygningsmasse

Featured Image

Trondheim Eiendom har i løpet av det siste året satt i gang et omfattende ombruksprosjekt, der store deler av kommunens eiendomsportefølje har blitt kartlagt. De har satt opp et ombrukslager for byggematerialer på Nyhavna, som driftes av gjenbrukskoordinator Petter Nerbye Grønbeck og gjenbruksoperatør Bjarne Berntsen

Petter, hvilken rolle har dere i ombruksprosjektet, og hvem andre i kommunen er det som er involvert?

- Stillingstittelen min Gjenbrukskoordinator, er som tatt ut av intet, og innebærer at det er jeg som har ansvar for ombruksprosjekter i kommunen. Jeg er ansatt hos utbyggingsavdelingen i Trondheim Eiendom, og stillingen ble opprettet på bestilling fra politikerne for prosjektet "Gjenbruk i bygg og anlegg". Bjarne er gjenbruksoperatør og ansatt på driftsavdelingen i Trondheim Kommune. Det er vi to som i hovedsak kartlegger alt av byggematerialer, samt noen ildsjeler blant driftsoperatører og vaktmestere som har begynt å plukke det opp.

"Driftsoperatører har jo sett alt som har blitt kastet, og har derfor et stort engasjement for å kutte avfallsstrømmen. De syns at Loopfront er kult!"

- Vi har invitert 1200 brukere i kommunen inn i Loopfront-plattformen, og på sikt skal alle 15.000 ansatte skal være inne i porteføljen. Tanken er at for eksempel lærer-værelser skal kunne legge ut kaffetraktere og at driftsoperatører skal kunne bestille byggevarer. Vi startet med byggematerialer, siden det er mye potensiale å hente i besparelser på CO2, Økonomi og avfall. Nå har det også blitt satt i gang et møbelkartleggingsprosjekt som driftes av Ingrid Haagensli i Kommunen. De har valgt en litt annen løsning hvor de har paret opp team i de ulike enhetene som gjennomfører kartleggingen. 20220511_105126
Kommunens gjenbrukslager er lokalisert i samme bygg som TRVs BrukOm-butikk

Hvor stort er omfanget av prosjektet deres, og hvordan gjennomfører dere kartleggingen?

- Hovedambisjonen er å øke andelen ombruk i prosjekter i Trondheim Kommune. Trondheim kommune er største byggherre nord for Dovre, med 1,3 millioner m2 bygningsmasse. Vi reviderte prosjektmandatet i mai, hvor vi endret til ombruk generelt i Trondheim kommune. Samarbeid er nøkkelen om vi skal lykkes med dette. Vi har ikke stor nok variasjon og pågang av prosjekter internt, til å kunne øke omsetting og omløp. Foreløpig er det prosjektbasert (rehabilitering og rivning) hvor kartlegging utløses av et prosjekt.

"På sikt ønsker vi å få oversikt over all bygningsmassen i kommunen, slik at vi allerede vet hva som er der."

Prosjektleder tar kontakt om hva som skal skje og når, og hvilke materialer som er berørt av prosjektet. Vi kommer inn i etterkant av miljøsaneringsbeskrivelse. Miljørådigvere kommer inn og kartlegger hva som finnes av skadelige materialer og lager avfallsplan om hvordan det skal håndteres, slik at vi ikke skal anbefale ombruk av materialer som ikke kan ombrukes.

Jeg er utdannet tømrer og ingeniør og har derfor forhold til hva som kan være ombruk- og demonterbart, og tar stilling til dette fortløpende. Jeg kartlegger ikke det som ikke lar seg ombruke. Fysisk kartlegging bygger kompetanse på dette. 

 

20220511_102734
Petter Nerbye Grønbeck har oversikt over alle byggematerialene på Gjenbrukslageret


Hvordan er det dere forbereder dere til å gjennomføre kartlegging?

- Når det kommer til CO2-verdier på materialene, har dette har vært et litt vanskelig terreng å bevege seg i. Vi bruker Loopfronts CO2 verktøy på nye møbler, og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg med tanke på byggematerialer.

Vi får hjelp av Stavne Dagsverk til stabling, vasking og enkel reparasjon av materialene som kommer inn på lageret. Får vi materialer tilsendt til lageret som ikke har blitt kartlagt på forhånd legger vi det inn på opprinnelig lokasjon og reserverer deretter til lageret i systemet for å få registrert alle besparelsene.

Prosessen med å ta i bruk materialer er litt tyngre å få i gang. Vi gjør mye oppsøkende salg, og bruker Facility Main Management (FMM) -systemet vårt for å legge inn vedlikeholdsbehov, og ser om vi har materialer i porteføljen som passer inn. Dette er et ganske nytt system.

Vi bruker også Google Streetview, Lense og Maps for å se hva slags type materialer som er brukt. Det har blitt gjennomført korte befaringer med f.eks. kommunens prosjektleder eller enhetsleder.

 

20220511_092123
Gjenbruksoperatør Bjarne Berntsen gjennomfører kartlegging med nettbrett. 

Bjarne, hvordan har det vært å bruke Loopfront som verktøy i denne prosessen?

Gjenbrukskoordinator Petter Nerbye Grønbeck

- Det har hjulpet veldig å ha system på lageret, og jeg synes det fungerer veldig bra. Jeg sparer mye tid med å lete opp materialer noen har reservert i plattformen. Loopfront er det verktøyet jeg bruker mest.

Petter: - Slik plattformen til Loopfront utvikler seg vil det bli mye enklere i fremtiden, hvor mer av kartleggingsarbeidet gjør seg selv. Men fysisk arbeid må jo også gjøres i form frakt, reparasjon og redesign.

 

 

 

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver