Sign up Login
1 min read

Återbruk över verksamhetsgränser i Oslo kommun

Featured Image

Under 2022 har Loopfront deltagit i ett utvecklingsprojekt för att öka återbruket mellan Oslo kommuns olika verksamheter. Projektet har finansierats av SmartOslo med syfte att systematisera klimatvänliga inköp och återanvändning av byggmaterial, i möbler och inventarier. 

Projektet har tagit fram en slutrapport och de huvudsakliga lärdomarna är:

  • Att skala upp från internt återbruk till utbyte mellan olika organisationer kräver mobilisering av både människor och material.
  • Det fordrar större insats att skapa efterfrågan för återanvändbart material än för att få till ett utbud.
  • Tydliga interna rutiner för utbyte av material behövs.
  • Tjänsteleverantörer behöver integreras i det digitala kretsloppet (till exempel förvaring, reparation och redesign).

I slutet av projektperioden hade cirka 16 500 material registrerats i kommunens kretslopp, fördelade på 56 platser och 11 verksamheter. Det var 36 användare som hade tillgång till plattformen, varav 25 inom Oslo kommun. Bland de registrerade materialen varierar datatäckningen för klimatavtryck, vikt och inköpsvärde. Resultatet visade besparingar på:

  • 498 ton CO2 i klimatavtryck (19% av materialen hade data).
  • 177 ton (35% av materialen registrerades med vikt).
  • 22,5 miljoner kronor (16% registrerades med inköpspris).

Ladda ner och läs hela rapporten på Oslo kommuns webbplats: Sluttrapport - Ombruk av materialressurser i Oslo kommune.pdf >

 

Bakgrund

Oslo kommun har en strategi för att minska konsumtionen, Framtidens konsumtion 2019-2030. Som en del av strategin genomförde kommunen två pilotprojekt under 2021 och 2022. Ambitionen var att öka återbruket inom kommunens egna verksamheter. Den digitala plattform som användes var Loopfront. Målet var att samla in, sortera och analysera data om tillgängligt återanvändbart material.